• Tilskudd til ni spill

  Ni spill har fått totalt 7.475.000 kroner i utviklingstilskudd fra NFI – tre helt nye prosjekter, og seks som har fått tilskudd tidligere.

 • Styrket filmformidling og stimulering av norsk filmkultur

  Totalt 48 millioner kroner ble gitt i tilskudd til filmformidling i 2017. 43,7 millioner ble gitt i rene tilskudd til filmdistribusjon, cinematek, festivaler, arrangementer og andre filmkulturelle tiltak, mens 4,7 millioner ble brukt til innkjøp av film og spill til norske bibliotek gjennom innkjøpsordningene.

 • Frå årsrapporten: Eksportundersøkinga 2017

  Norsk film har aldri selt betre til utlandet. Den samla eksportverdien av de norske premierefilmane frå 2015 er berekna til å vere 87,3 millionar kroner. Dette er 18,1 millionar kroner høgare enn filmane frå 2014, som var førre toppår i undersøkinga, og svarar til ein auke på litt over 26 prosent.

 • Tilskudd til to nye spillefilmer

  NFI har gitt produksjonstilskudd til to nye spillefilmer: Motlys AS og regissør Maria Sødahl er tildelt 11.050.000 kroner til Håp – en historie om hva som skjer med kjærligheten når en kvinne midtveis i livet får tre måneder igjen å leve. Tordenfilm AS og regissør Anja Breien er tildelt 4.500.000 kroner til Hustruer – 40 år etter.

 • Fordelingen av midler til den produserende filmbransjen: mer til drama og spill, mindre til spillefilm

  Fra årsrapporten: tilskudd til spillefilm utgjorde 64 prosent av midlene fordelt i 2017. Dramaserier og dokumentar fikk 13 prosent hver, mens kortfilm og dataspill begge fikk fem prosent av den samlede potten. Ser vi på de siste ti årene under ett, er dramaserier det formatet som, sammen med dataspill, har opplevd størst vekst, mens spillefilm har fått en gradvis mindre del av kaka.

 • Se opptak fra Blått Lerret mai: Skjelvet, Føniks og Vann over ild

  I maiutgaven av Blått Lerret møtte vi skaperne av den andre norske katastrofefilmen noensinne – Skjelvet. Laget av de samme folkene som stod bak suksessen Bølgen.
  Vi fikk også innsikt i filmen Føniks, av Camilla Strøm Henriksen, en film om barn som må ta voksenrollen i for ung alder og om foreldre som ikke makter foreldrerollen, basert på Henriksens egen barndom. I tillegg fikk vi s høre om filmen Vann over Ild av Joern Utkilen, en komisk eventyr-western med sterke politiske undertoner og et absurd og satirisk blikk på tiden vi lever i. Se opptak fra alle intervjuene her. 

Vis Flere