• Fra årsrapporten: Tilgjengeligheten til norske kinofilmer i VOD-tjenester i 2017

  Det norske publikummet ser mer film og dramaserier enn noen gang. VOD-tjenester vokser kraftig i dette markedet, og er de foretrukne plattformene for et økende antall forbrukere i Norge. Av de 129 norske kinofilmene som hadde premiere mellom 2012 og 2016, er 87 prosent tilgjengelig i minst én VOD-tjeneste i 2017. Filmene har høyest tilgjengelighet som digital leiefilm (TVOD) med 85 prosent, mens de forekommer langt sjeldnere i abonnementsbaserte strømmetjenester (SVOD). I august 2017 var kun 19 prosent av filmene å finne i SVOD-tjenester.

 • Tilskudd til utenlandsk kvalitetsfilm på kino

  Vi har gjort vedtak om tilskudd på til sammen 2.130.000 kroner til elleve nye kvalitetsfilmer som skal settes opp på kino i Norge. Tilskuddene skal bidra til at utenlandsk film av høy kunstnerisk kvalitet når et størst mulig publikum. I tillegg har 15 filmer fått til sammen 283.000 kroner i tilskudd til distribusjon på DVD, Blu-ray og VOD.

 • Spill ut i verden-konferanse

  Jobber du som spillutvikler, ønsker du å investere i spillbedrifter, er du fra virkemiddelapparatet og trenger mer kunnskap om spill, eller ønsker du bare å lære mer om spillbransjen? Bli med på en dag der spill står i fokus!

 • Blått Lerret legges ned i NFIs regi fra 2019

  NFI har fått mange nye oppgaver og ansvarsområder, samtidig som filmformidlingsfeltet utenfor NFI har endret og styrket seg. Vi har med bakgrunn i dette besluttet å avvikle Blått lerret i egen regi fra og med 2019. Blått Lerret har gjennom årene blitt en institusjon både for bransje, publikum og presse, og vi håper at arrangementet vil leve videre med en ny arrangør.

   

Vis Flere