Samisk filminstitutt arrangerer i samarbeid med Samisk Høgskole og Norsk filminstitutt Urfolkfilmkonferansen i Kautokeino 7.-9. mars.

INDIGENOUS FILM CONFERENCE IN THE ARCTIC.jpg

På programmet er blant annet diskusjoner, paneldebatter og samtaler om utdanning, distribusjon, lansering, finansiering, talentutvikling og fokus på blant annet urfolk-film fra Canada, Russland, Finland, Danmark, Grønland, Norge og USA. Konferansen åpnes av ordfører i Kautokeino Johan Vasara.

Direktør for NFI Sindre Guldvog skal delta i en panelsamtale om nordisk strategi for finansiering av arktisk urfolk-film og styreleder i Nordisk Film & TV Fond og avdelingsdirektør i NFI, Stine Helgeland, skal delta i en panelsamtale om fremtidens posisjon av urfolk-film i det internasjonale markedet. Tilstede er også representanter fra Sundance filmfestival, den internasjonale filmfestivalen i Berlin, Toronto Imagniative filmfestival og direktørene for andre nordiske filminstitutt. 

 • Stine Oppegaard
  • Stine Oppegaard

  • Fagleder lansering spillefilm utland
  • Telefon: +47 22 47 45 75 
  • Mobil: +47 908 59 638
  • E-post: stine.oppegaard@nfi.no