Norsk filminstitutt (NFI) har gitt tilskudd til seks filmfestivaler på til sammen 5.130.000 kroner. I tillegg får Bergen internasjonale filmfestival 200.000 kroner til å arrangere konvent for filmformidlingsbransjen. Samlet for 2018 har Norsk filminstitutt gitt 20 millioner i tilskudd til filmfestivalene i Norge.

Bergen internasjonale filmfestival.jpg
Bergen internasjonale filmfestival 2017, foto: Emil W. Breistein/BIFF

Dette er andre runde med festivaltildelinger i 2018, og noen av tilskuddene gjelder for festivaler som arrangeres i 2019. Alle festivalene er drevet av solide aktører med program som bidrar til kvalitet og bredde i filmtilbudet for både voksne og barn, og stimulerer filmkulturen i Norge.

- Filmfestivalene spiller også en viktig rolle når det gjelder representativitet og diversitet i formidlingsleddet, sier Julie Ova, avdelingsdirektør med ansvar for formidling i NFI. I tråd med NFIs strategi og fokus på kjønnsbalanse i det norske filmmiljøet oppfordrer vi derfor alle filmfestivalene som mottar statlig tilskudd om å bidra til økt likestillingen i filmbransjen, ved å sikre jevn kjønnsfordeling blant foredragsholdere, gjestende filmskapere og andre aktive bidragsytere til festivalen.

Festivalene som får tilskudd i denne runden er:

 • Tromsø internasjonale filmfestival 2019 tildeles 2.000.000 kroner i tilskudd.
 • Film fra Sør-festivalen 2018 tildeles 1.480.000 kroner i tilskudd (hvorav 30.000 til bransjetiltak).
 • Fredrikstad Animation Festival 2018 tildeles 800.000 kroner i tilskudd (hvorav 50.000 til bransjetiltak).
 • HUMAN International Documentary Film Festival 2019 tildeles 550.000 kroner i tilskudd (hvorav 50.000 til bransjetiltak).
 • Minimalen Kortfilmfestival 2019 tildeles 200.000 kroner i tilskudd.
 • Fjellfilmfestivalen 2018 tildeles 100.000 kroner i tilskudd.

Beslutning om tilskudd og fastsettelse av beløp er truffet på grunnlag av innstilling fra festivalutvalget og etter vurdering av NFI i henhold til retningslinjene for ordningen og forskrift om filmformidling.

200.000 kroner til filmformidlingskonvent

Årlig arrangeres konventer som har som mål å samle den produserende filmbransjen til faglige diskusjoner og deling av erfaring, trender og nettverksbygging. NFI er allerede involvert i disse konventene, og når Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) nå tar initiativ til et konvent med filmformidling på agendaen i tilknytning til årets festival, har filminstituttet vedtatt å bidra med 200.000 kroner.

- For oss er dette et viktig tiltak for å styrke forståelsen for og betydningen av formidling av film i Norge, sier Julie Ova. Vi har stor tro på at BIFF, i dialog med bransjen, vil kunne skape en god arena for samhandling og faglig utveksling mellom aktørene i filmformidlingsbransjen.

Sammen med cinematekene, filmklubbene, kinoene og andre aktører er festivalene vesentlige for infrastrukturen for formidling av film i Norge i dag.

- Festivalene utgjør et supplement til kinodistribusjonen i Norge og har en viktig rolle som formidlere av norsk og internasjonal kvalitetsfilm, sier Ova.

Kontakt

 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • Formidling
  • Telefon: +47 22 47 45 25
  • Mobil: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova@nfi.no
 • Nina Cecilie Bull
  • Nina Cecilie Bull

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Formidling
  • Telefon: +47 22 47 45 42
  • Mobil: +47 920 36 366
  • E-post: nina.cecilie.bull@nfi.no