Norsk filminstitutt

Tolv spillselskaper har fått ekstra tilskudd fra NFI til å styrke sin internasjonale lansering. Tildelingene er en videreføring av Spill ut i verden-prosjektet.  

CharlotteWiig_Spill_ut_i_verden+(3+of+7).png
Kulturminister Trine Skei Grande hilser på deltakerne i Spill ut i verden-prosjektet (her Håkon Nyhus fra Innovasjon Norge). Foto: Charlotte Wiig/Innovasjon Norge
Norsk filminstitutt har i 2018 fått fem millioner i ekstra midler fra Kulturdepartementet til å styrke internasjonal lansering av norske spill. Midlene skal benyttes til bransjefremmende tiltak, og bidra til økt omsetning og eksport av norske spill. I den forbindelse utlyste NFI tidligere i vinter et engangstilskudd til langsiktig lansering av spill på det internasjonale markedet, totalt 3,75 millioner kroner.

- Det kom inn hele 18 søknader til fristen den 18. april, og NFI har denne uken gitt tilskudd til 12 spillselskaper. Vi ser stor spredning i både sjanger, plattform og målgruppe blant spillene som får tilskudd. Dette er spill vi mener har stort potensiale, og tilskudd til langsiktig lansering skal bidra til at de kan hente ut enda mer av sitt internasjonale potensiale. Pengene skal gå til lansering på nye markeder, med nye samarbeidspartnere og på nye plattformer. Det er spennende å se at flere norske selskaper nå ønsker å komme seg inn på det asiatiske markedet, sier Kaja Hench Dyrlie, som er spillansvarlig i NFI.

Asia er et enormt marked for spill, og som en del av den internasjonale spillsatsingen til NFI arrangeres det i november en studietur til Kina, Japan og Sør-Korea for norske og nordiske spillutviklere. 

Disse fikk tilskudd: 

Søknadene ble vurdert og prioritert etter følgende kriterier:

  •       Spillets internasjonale potensiale
  •       Lanseringsplan og langsiktig strategi for selskapet
  •       Selskapets dokumenterte gjennomføringsevne
  •       Utforskning av nye markeder, plattformer eller samarbeidspartnere

Poio AS fikk 350.000 kroner

Henchmann & Goon AS fikk 350.00 kroner

Hyper Games AS fikk 350.000 kroner

Krillbite AS fikk 300.000 kroner

Rock Pocket Games AS fikk 300.000 kroner

Teknopilot AS fikk 300.000 kroner

Muunluun AS fikk 300.000 kroner

Misc Games AS fikk 300.000 kroner

Artplant AS fikk 300.000 kroner

Rain AS fikk 300.000 kroner

Snowcastle AS fikk 300.000 kroner

Red Thread Games AS fikk 300.000 kroner

NFI viderefører Spill ut i verden

Disse tildelingene markerer starten på NFIs satsing på internasjonal lansering av norske spill, og er en videreføring av Spill ut i verden-prosjektet. Spill ut i verden, som var et samarbeid mellom Innovasjon Norge, kulturdepartementet og Norsk filminstitutt ble avsluttet med en stor spillkonferanse på Filmens hus i slutten av april. En evaluering av prosjektet viste at flere deltakerselskapene oppnådde både økt omsetning og økt sysselsetting etter å ha deltatt i prosjektet.

- Selv om Spill ut i verden nylig er avsluttet, ser vi at det har hatt positiv effekt for de deltakende bedriftene, sammen og hver for seg. Regjeringen følger derfor opp med en bevilgning på fem millioner kroner til en internasjonal satsing på dataspill som forvaltes av Norsk filminstitutt. Dataspill er blant verdens raskest voksende næringer. Regjerings satsing har som mål å styrke bransjen og bidra til økt omsetning og eksport av norske dataspill, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Se kulturminister Trine skei Grandes tale til spillbransjen.

Se NFIs andre tilskuddsordninger for spill

GamePlanAsia-SaveTheDate.jpg