Norsk filminstitutt

For å være garantert utbetaling før jul har vi disse fristene for innsending av utbetaling og tilhørende dokumentasjon:

Siste dato for innsending av utbetalingsanmodninger med tilhørende dokumentasjon for siste rater og etterhåndstilskudd er mandag 18. november.
Siste frist for å sende inn utbetalingsanmodning med dokumentasjon for øvrige rater er fredag 5. desember.