NFI avvikler arbeidet med festivaldistribusjon av kortfilm. Les mer her om hva dette innbærer. 

Denne avviklingen av festivaldistribusjon av kortfilm medfører at: 

 • NFI ikke tar inn nye filmer i distribusjon.
 • De filmene NFI har i distribusjon vil vi melde på festivaler frem til 1. desember, med unntak av Berlin, som har frist 15. november. Vi vil ikke melde filmer på denne festivalen.
 • De filmene som er meldt på av oss, som blir tatt ut, følger vi opp på vanlig måte til og med første halvår 2020.

Viktig å legge merke til: 

NFI vil ikke slutte å arbeide med kortfilm i utlandet. Hvordan dette arbeidet skal organiseres, vil vi gå i dialog med bransjen om, og klarlegge i løpet av første halvår 2020.

Vi vil også fortsette å gi tilskudd til lansering av kortfilm i utlandet.

Ytterligere informasjon om endringene fås av seksjonsleder Dag Asbjørnsen, dag.asbjornsen@nfi.no

 

 • Dag Asbjørnsen
  • Dag Asbjørnsen

  • Seksjonsleder
  • Internasjonale forhold
  • Telefon: +47 22 47 45 52
  • Mobil: +47 402 22 151
  • E-post: dag.asbjornsen@nfi.no