NFI åpner ny søknadsportal. I den forbindelse vil vi stenge for innlevering av søknader fra midnatt 20. november 2019 til portalen igjen åpner for innlevering av søknader 14. januar 2020.

Følgende tilskuddsordninger blir ikke berørt:

 • Filmformidlingsordningene
 • Insentivordningen
 • Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer
 • Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje

Vi anbefaler alle, som skal søke om tilskudd, å registrere sitt selskap i den nye portalen her

Tilskuddsordningene som allerede ligger i nytt system vil altså ikke bli berørt av dette. Det samme gjelder insentivordningen med frist 26. november.

Vi lager en egen løsning for søknader som eventuelt må leveres i perioden mellom 20. november 2019 og 14. januar 2020. Dersom dette gjelder deg, ta kontakt med rådgiver for tilskuddsordningen. 

Vi anbefaler alle som skal søke tilskudd fra NFI om å registrere sitt selskap i den nye portalen nå. Lenke finner du her.

 • Kaja Hench Dyrlie
  • Kaja Hench Dyrlie

  • Seksjonsleder
  • Produksjon
  • Telefon: +47 22 47 66 51
  • Mobil: +47 951 46 912
  • E-post: kaja.hench.dyrlie@nfi.no