Norsk filminstitutt utlyser inntil åtte reise- og studiestipend på inntil 18.000 kroner til GDC - Game Developers Conference i San Francisco 18. - 22. mars 2019.
Søknadsfrist: onsdag 6. februar 2019.

Målgruppe: Spillutviklere.

Ved prioritering mellom søkere vil vi legge vekt på søkerens egenmotivasjon for faglig utvikling ved å delta, i tillegg ønsker vi å fordele stipendene på deltagere fra flest mulig selskaper.

Tilskuddet skal gå til å dekke deltakeravgift, reise og opphold.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har et aktuelt spillprosjekt som har mottatt tilskudd til utvikling fra NFI, og som skal profileres under GDC og/eller Game Connection, kan du søke om tilskudd til lansering i utlandet på vanlig måte (https://www.nfi.no/sok-tilskudd/spill/lansering-utland-spill)

Dersom et selskap søker om tilskudd til lansering i utlandet, vil ikke stipend til enkeltpersoner fra dette selskapet bli prioritert.
Ansatte i selskaper som har mottatt tilskudd til langsiktig lansering/internasjonal satsing spill 2018 /2019 ikke vil bli prioritert for stipend.


Slik søker du stipend

Tilskudd kan kun søkes av enkeltpersoner. For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn knappen øverst på siden.

Merk søknaden ”GDC San Francisco 2019” og velg fanen Stipend til kurs i utland. Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider. Når søknaden med vedlegg er klar, velger du send.


Søknaden må inneholde

•           Faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å reise til GDC 2019

•           Budsjett

•           Relevant CV.

•           Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra

Du behøver ikke levere dokumentasjon på at du har akkreditering til arrangementet i stipendsøknaden, men dette må leveres før utbetaling av stipend.

All relevant informasjon må vedlegges som (eventuelt nedlastet) tekst, det er ikke tilstrekkelig å henvise til aktuelle hjemmesider for informasjon.

Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, kapittel 2

Søknadsfrist: onsdag 6. februar 2019. Du vil motta svar på søknaden innen 11. februar.

 

Relatert link: http://www.gdconf.com/

 • Rune Tellefsen
  • Rune Tellefsen

  • Fagleder Kurs- og kompetanse NFI:LAB
  • Telefon: +47 22 82 24 05
  • Mobil: +47 908 55 015
  • E-post: rune.tellefsen@nfi.no