Norsk filminstitutt (NFI) gir tilskudd til 17 filmfestivaler på til sammen 16.670.000 kroner. Tilskuddene skal bidra til at et mangfold av publikummere, fra Honningsvåg i nord til Kristiansand i sør, skal få tilbud om spennende og varierte filmopplevelser på stort lerret.

Engasjerte ungdommer på Amandus - Lillehammer studentfilmfestival.
Engasjerte ungdommer på Amandus - Lillehammer studentfilmfestival (foto: Amandusfestivalen).

Filmfestivalene utgjør et viktig supplement til den ordinære kinodistribusjonen i Norge og bidrar til gode møteplasser mellom film og publikum.

I tildelingene er det lagt vekt på at det skal være god spredning i geografi og tematikk, samt at det skal være variasjon i festivalenes størrelse, sier Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling hos NFI.

Flere av festivalene henvender seg til barn og unge. Amandus - Lillehammer studentfilmfestival inviterer for eksempel barn og ungdom under 26 år til å melde på egne filmer og tilbyr et sammensatt program av filmforestillinger, verksteder og kompetansehevende tiltak.

Slike tiltak gjør at filmfestivaler blir viktige arenaer for samhandling og bidrar til å motivere barn og unges filminteresse, sier Ova. Det er viktig ikke bare for en sunn bredderekruttering til de fremtidige fortellerstemmene i norsk film, men også for å styrke selvfølelsen og samfunnsengasjementet hos de unge.

Beslutning om tilskudd og fastsettelse av beløp er truffet på grunnlag av innstilling fra festivalutvalget og etter vurdering av NFI i henhold til forskrift om filmformidling.

Disse festivalene har fått tilskudd:

 • Den norske filmfestivalen er tildelt 2.700.000 kroner.
 • Festivalkontoret (Oslo Pix, Film fra sør, Arabiske filmdager) er tildelt 2.700.000 kroner.
 • Kortfilmfestivalen er tildelt 2.400.000 kroner.
 • Bergen Internasjonale filmfestival (BIFF) er tildelt 2.000.000 kroner.
 • Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival er tildelt 1.600.000 kroner.
 • Barnefilmfestivalen i Kristiansand er tildelt 1.350.000 kroner.
 • Amandus Lillehammer internasjonale studentfilmfestival er tildelt 1.200.000 kroner.
 • Fredrikstad Animation Festival er tildelt 750.000 kroner.
 • Nordkapp Filmfestival AS er tildelt 600.000 kroner.
 • Bollywood festival er tildelt 300.000 kroner.
 • Oslo/Fusion International Film Festival er tildelt 200.000 kroner.
 • Ramaskrik filmfestival er tildelt 200.000 kroner.
 • Movies on War er tildelt 200.000 kroner.
 • Abloom filmfestival er tildelt 150.000 kroner.
 • Arctic Movie Image and filmfestival er tildelt 120.000 kroner.
 • Nordisk Ung Filmfestival (NUFF) er tildelt 100.000 kroner.
 • Fjellfilmfestivalen er tildelt 100.000 kroner.

 • Nina Cecilie Bull
  • Nina Cecilie Bull

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Formidling
  • Telefon: +47 22 47 45 42
  • Mobil: +47 920 36 366
  • E-post: nina.cecilie.bull@nfi.no
 • Ole Petter Bakken
  • Ole Petter Bakken

  • Formidlingsrådgiver festivaler, visning og arrangement
  • NFI Bergen
  • Telefon: +47 22 47 45 72
  • Mobil: +47 930 98 161
  • E-post: ole.petter.bakken@nfi.no