NFIs tilskuddsordninger er evaluert i en fersk rapport på oppdrag fra Kulturdepartementet, og ble diskutert under åpningskonferansen på Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) i dag.

tiff-2
NFI-direktør Kjersti Mo i samtale med Hilde Sandvik på TIFF i dag.

Åpningskonferansen under TIFF er et av årets viktigste samlingssteder for norsk filmbransje, og i år sto Filminstituttets tilskuddsordninger i fokus - blant annet.

Menon Economics har laget en rapport som inneholder en evaluering av statens tilskuddsordninger på filmområdet, inkludert de tilskuddene som har vært kanalisert videre til de regionale filmsentrene og filmfondene.

Rapporten er skrevet på oppdrag for Kulturdepartementet, og er utført i perioden juni til desember 2019.

Rapporten ble i dag presentert under første dag av TIFF.

Les rapporten her.

- Vil beholde rettighetene i Norge

Kulturminister Trine Skei Grande åpnet TIFFS åpningskonferanse med å understreke viktigheten av å legge til rette for flest mulig stemmer og større mangfold i norsk film.

- Jeg tror vi har historier i Norge som mange vil se og høre. Med det i bakhodet skal norsk filmbransje rette ryggen. Mange norske produksjoner har en bæreevne inn i det internasjonale som vi kanskje ikke helt er klar over, sa Trine Skei Grande.

Hun understreket også viktigheten av å beholde rettighetene til norske produksjoner på norske hender:

- Jeg ønsker meg en stor filmbransje som også har forhandlingskraft - og at vi slipper å forhandle bort rettighetene våre når vi sitter med de store guttene som Netflix og HBO. Vi skal ikke stå med lua i hånda, sa Skei Grande.

Menon-rapporten

Den nye rapporten om tilskuddsordningene ble presentert av Audun Engelstad fra Høyskolen Innlandet og Terje Gaustad fra Menon. De har gått gjennom og status og evaluert NFIs viktigste tilskuddsordninnger. Ordningene er evaluert i forhold til måloppnåelse på de fire kulturpolitiske filmmålene, nemlig:

 • Et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet
 • God formidling og tilgjengeliggjøring for publikum
 • Solid publikumsoppslutning
 • En profesjonell filmbransje med sunn økonomi

Disse NFI-ordningene er gjennomgått:

 • Utvikling og produksjon
 • Etterhåndstilskudd
 • Lanseringstilskudd
 • Regionale tilskudd
 • Insentivordningen
 • Tilskudd til samproduksjon

Rapporten er nå overlevert Kulturdepartementet, og kulturminister Trine Skei Grande lover å gå grundig gjennom den.

Konklusjonene i rapporten går blant annet ut på å forenkle tilskuddsordningene slik at de jobber mer mot konkrete mål, og Menon mener man må se spesielt på etterhåndstilskuddet, som de siste årene har vokst og vokst.

Rapporten konkluderer med at etterhåndstilskuddet i dag utgjør en svært stor del av den totale potten til NFI, og at dette bør bli enklere å styre i framtida. Den konkluderer med at det beste vil være å senke prosentsatsen på etterhåndstilskuddet, som i dag er 100 prosent av en kinofilms markedsinntekter, og 200 prosent for barnefilmer.

Intern NFI-gjennomgang

Samtidig er NFI i gang med en intern evaluering av alle tilskuddsordningene, der man også vil se på etterhåndstilskuddet spesifikt.

- Vi trenger å få kontroll på etterhåndstilskuddet, som i dag er en stor og uforutsigbar størrelse, sier avdelingsleder Lars Løge i NFI.

Han understreket også viktigheten av å beholde eierskapet til norske prosjekter hos de uavhengige norske produsentene.

- Viktig jobb

NFIs nye direktør, Kjersti Mo, var invitert til TIFF for å fortelle om sine tanker og visjoner for NFI og for norsk film- og tv-bransje.

- Min ambisjon er at vi må bli noe samfunnet aldri har råd til å kvitte seg med, sa Kjersti Mo.

Hun snakket også om de endrede seervanene der kinoen - og de lineære tv-kanalene - mister publikum til fordel for strømmetjenestene.

- Dette må vi ta innover oss. Det er ikke sånn at dagens unge seere blir sånn som oss når de blir eldre, det er vi som blir mer som dem. Det er utriolig viktig å ta innover seg folks endrede seervaner, sier Mo.

Hun understreker at det er viktig å beholde kinoens posisjon - samtidig som vi tar inn over oss alle den nye virkeligheten og de nye visningsplattformene.

I år er det et ekstra fokus på norsk film under TIFF, og flere norske filmer har sin verdenspremiere i Tromsø, blant annet Margreth Olin, Espen Wallin og Katja Høgsets Selvportrett.

Det har også den norske dokumentaren Vær her, av Ragnhild Nøst Bergem og Erlend Eirik Mo. Onsdag har også Tonje Hessen Scheis dokumentar Ihuman norgespremiere - etter verdenspremiere på IDFA tidligere i vinter. Dag Johans Haugerud Lyset fra sjokoladefabrikken vises for første gang under TIFF, og fredag har Marikens Halle spillefilm Vi er her nå norgespremiere.

I tillegg vises Jan Vardøens dokumentarfilm Descent into the Maelstrom i programmet Film fra Nord, der festivalen viser en rekke kortfilmer, dokumentarer og langfilmer fra Barentsregionen.

tiff3
Kulturminister Trine Skei Grande under åpningskonferansen på TIFF i dag.

 

 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Kommunikasjon og innsikt
  • Telefon: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo@nfi.no