NFI tilbyr totalt 103,3 millioner kroner i insentivtilskudd til to internasjonale spillefilmer, én norsk spillefilm og tre dramaserier.

Beforeigners22
Nicolai Cleve Broch og Krista Kosonen kommer tilbake som umake politikolleger i sesong to av Beforeigners, som nå får tilbud om insentivtilskudd fra NFI. Foto: HBO Nordic

I denne runden er det to internasjonale storfilmer som får tilbud om tilskudd gjennom insentivordningen. I tillegg får to norskproduserte dramaserier tilbud om insentivtilskudd: Beforeigners sesong 2 (HBO) og Rigor Mortis (Netflix). Netflix satser også på en sesong to av serien Ragnarok og den norske spillefilmen Battle II.

Dermed er det totalt seks prosjekter som tilbys insentivtilskudd.

Attraktivt filmland 
- Vi er veldig glade for at to nye, internasjonale storfilmer kan bli spilt inn i Norge ved hjelp av insentivmidler, og at en norskprodusert spilefilm med Netflixdistribusjon har fått innpass i ordningen. Det er også gledelig å se at de  norske prosjektene som får tilbud om insentivtilskudd har solid internasjonal finansiering og internasjonal distribusjon gjennom Netflix og HBO, noe som bekrefter at norske produksjoner er attraktive på det internasjonale markedet. Dette er det all grunn til å være stolt av, sier avdelingsdirektør Stine Helgeland i NFI. 

- Etter fem år med insentivordning ser vi at Norge har blitt et attraktivt sted å produsere film og dramaserier, noe som betyr at norske filmarbeidere og filmbransje leverer høy kvalitet - i tillegg til at vi kan by på spektakulær natur, sier Helgeland.

Disse produksjonene tilbys tilskudd:

Libra
Format: Spillefilm
Søker: Truenorth Norway v/Per-Henry Borch
Produsent: Paramount Pictures
Distribusjon: Verdensomspennende kinodistribusjon 
Tilbudt tilskuddsramme: 49.625.000 kr

Blue Bayou
Format: Spillefilm
Søker: Truenorth Norway v/Per-Henry Borch
Produsent: Romanoff Productions UK
Distribusjon: Verdensomspennende kinodistribusjon 
Tilbudt tilskuddsramme: 2.975.000 kr

Beforeigners 2
Format: Dramaserie 6 x 45 min
Søker: Rubicon TV v/Terje Strømstad
Produsent: Rubicon TV
Distribusjon: HBO 
Tilbudt tilskuddsramme: 22.300.000 kr

Ragnarok 2
Format: Dramaserie 6 x 45 min
Søker: SAM Productions v/Stine Meldgaard
Produsent: SAM Productions DK
Distribusjon: Netflix
Tilbudt tilskuddsramme: 7.800.000 kr

Battle II
Format: Spillefilm
Søker: Friland Produksjon 
Produsent: Friland Produksjon v/Christian Fredrik Martin og Pål Røed
Distribusjon: Netflix
Tilbudt tilskuddsramme: 4.750.000 kroner

Rigor Mortis
Format: Dramaserie 6 x 45 min.
Søker: Motion Blur Films 2 v/Kristian Sinkerud
Produsent: Motion Blur Films 2
Distribusjon: Netflix
Tilbudt tilskuddsramme: 15.850.000 kr

Om søknadsrunden
Ved utløpet av søknadsfristen 26. november i fjor hadde NFI mottatt ti søknader. I denne runden er den totale tilskuddsrammen på 103,3 millioner kroner, noe som skyldes udisponerte midler fra tidligere år. Seks prosjekter har fått innvilget sin søknad i denne runden. Insentivtilskudd tildeles normalt en gang per år, og prosjektene kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge. Det endelige tilskuddet vil først vil bli kalkulert og utbetalt når produksjonen i Norge er avsluttet, og det endelige regnskapet er godkjent.
 
Søknadene fordelte seg som følger på format og opphavsland:
•             3 norske dramaserier
•             2 utenlandske dramaserier
•             4 utenlandske spillefilmer
•             1 norsk spillefilm

Prosjektenes totalt budsjetterte kostnader i Norge er i søknadene oppgitt til å være 494 millioner kroner. For å romme tilskudd til samtlige søkere denne runden måtte NFI hatt 123 millioner kroner i tilskuddsmidler for insentivordningen.
 
Om insentivordningen
Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk filminstitutt.
 
Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film- og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente produksjonskostnader i Norge. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.
 
Budsjett
Insentivordningen får bevilget årlig budsjett over statsbudsjettet. Budsjett per søknadsrunde består av en kombinasjon av bevilgning over statsbudsjettet og tilbakeførte midler fra prosjekter som ikke har disponert sin fulle tilskuddsramme.
 
Vilkår for tilskudd
For å kunne motta tilskudd gjennom over insentivordningen er det et vilkår at produksjonen har minimum 30 prosent internasjonal finansiering, samt kan dokumentere bred internasjonal distribusjon. Produksjonen må minimum ha et totalt produksjonsbudsjett på NOK 25 mill. for spillefilm, NOK 10 mill. for dokumentarfilm, NOK 10 mill. per episode for dramaserier og NOK 5 mill. per episode for dokumentarserier. Produksjonen må produseres helt eller delvis i Norge, og må ha et budsjett som viser et minimumsforbruk av godkjente kostnader i Norge på NOK 2 mill.
 
Tilskuddsramme
Produksjonene som får innvilget sin søknad får tilbud om en tilskuddsramme mot avregning. Det vil si at det endelige tilskuddet først vil bli kalkulert og utbetalt når produksjonen i Norge er avsluttet og det endelige regnskapet er godkjent. Kostnader påløpt i Norge og utbetalt til skatteytere i Norge er grunnlag for beregning av tilskudd til utbetaling.
 
Rangering av søknadene
Ved saksbehandling foretas en rangering av de kvalifiserte søknadene i henhold til gitte vurderingskriterier: Rangeringen av søknadene gjøres på grunnlag av produksjonenes  totalbudsjett, budsjettet for produksjonen i Norge, produksjonens internasjonale distribusjon, andel privat finansiering, andel internasjonal finansiering, og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen. Prosjektene som kvalifiserer for tilskuddsordningen blir tilbudt en tilskuddsramme i henhold til rangeringen av prosjektene, så langt budsjettet for den aktuelle søknadsrunden rekker.

 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Kommunikasjon og innsikt
  • Telefon: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo@nfi.no
 • Tina Beate Goa Fagerheim