Norsk filminstitutt

I 2020 gir Norsk filminstitutt (NFI) totalt 22 millioner kroner i tilskudd til 21 norske filmfestivaler. Denne uken blir åtte filmfestivaler tildelt til sammen 6.560.000 kroner.

Amandus

Tilskuddene bidrar til et bredt og variert filmtilbud i hele Norge, og sørger for at vi har filmfestivaler som omfatter både krigsfilm, humanistisk dokumentarfilm og en barnefilmfestival der barn og ungdom selv står for innholdet.

Filmfestivalene utgjør et viktig supplement til den ordinære kinodistribusjonen i Norge og sørger for gode opplevelser for publikum. Og de blir stadig mer populære. I fjor besøkte nesten 340.000 publikummere de norske filmfestivalene. Det er en økning på 12 % fra året før, og en økning på 18 % i forhold til 2017. Totalt ble over 2300 filmer vist på filmfestivaler fra Nordkapp i nord til Kristiansand i sør, fra Haugesund i vest til Elverum i øst.

Selv om vi nå blir veldig gode på digital kommunikasjon er det ingen tvil om at folk vil møtes og oppleve de gode kulturopplevelsene sammen. Kinoen står sentralt når festivalene arrangeres, og vi er glade så lenge det er mulig å invitere folk til å samles for å se film på det store lerret, sier Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling i NFI.

Likevel er det ingen tvil om at også festivalene må omstille seg, og være forberedt på at deler av programmet også må kunne gjøres tilgjengelig digitalt, tilføyer hun.

Mange filmfestivaler verden rundt er blitt rammet av korona-pandemien. Blant dem er Amandus – Lillehammer studentfilmfestival som inviterer barn og unge til å melde på egne filmer. Festivalen ble arrangert i april, men på grunn av restriksjoner knyttet til pandemien snudde de seg rundt på kort varsel og arrangerte filmvisninger, panelsamtaler og kurs digitalt. Neste år satser de for fullt igjen med sitt omfattende program av filmforestillinger, verksteder og kompetansehevende tiltak.

Beslutning om tilskudd og fastsettelse av beløp er truffet på grunnlag av innstilling fra festivalutvalget og etter vurdering av NFI i henhold til forskrift om filmformidling.

Filmfestivalene som får tilskudd er:

  • Amandus – Lillehammer internasjonale studentfilmfestival 2021 er tildelt kr. 1.200.000 til drift.
  • Bergen internasjonale filmfestival AS er tildelt kr. 200.000 til bransjetiltaket 4. konvent for filmformidling 2020
  • Fredrikstad Animation Festival 2020 er tildelt 85.000 kroner til to bransjetiltak.
  • Human internasjonale dokumentarfilmfestival 2021 er tildelt kr. 700.000 til drift.
  • Kosmorama 2021 (Filmfest Trondheim AS) er tildelt kr. 1.650.000 til drift.
  • Minimalen kortfilmfestival 2021 er tildelt kr. 225.000 til drift.
  • Movies on War 2020 er tildelt kr. 200.000 til drift.
  • Tromsø internasjonale filmfestival 2021 er tildelt 2.100.000 kroner til drift samt kr. 200.000 til bransjetiltaket Fiction Norway.

Gå til artikkel med oversikt over hvilke festivaler som fikk tilskudd tidligere i 2020.