Denne uken har stått i filmkulturens tegn hos Norsk filminstitutt (NFI). Tjue filmfestivaler er blitt tildelt nær 17 millioner kroner i tilskudd. Det skal gi grobunn for å arrangere spennende og varierte filmopplevelser på stort lerret over hele landet. De regionale cinematekene og Norsk filmklubbforbund kan også glede seg over økte tilskudd og styrkede muligheter til å spre filmglede, med samlet nesten 9,5 millioner i tilskudd fra NFI.

Kø utenfor Verdensteatret i Tromsø.
Cinemateket i Tromsø - Verdensteatret. © Foto: Ingun A. Maehlum/Tromsø International Film Festival

Siden NFI tok over tilskuddsordningene til filmformidling i 2016 er den samlede bevilgningen til cinematek- og filmklubbvirksomhet økt fra 6,8 millioner til 9,5 millioner kroner per år. Det er en reell økning på 2.700.000 kroner, eller 40%.

For arrangørene er dette betydelige midler som skaper bedre mulighet for å jobbe med å nå publikum i regionene. Publikumstallene til de regionale cinematekene har hatt en positiv utvikling og økt jevnt de siste årene. Tilbudet bidrar til bredde og kvalitet gjennom å presentere nærmere 700 filmer til over 30.000 publikummere hvert år.

I tillegg til den økonomiske satsningen, har vi jobbet systematisk og målrettet med å etablere en felles plattform for de regionale cinematekene, sier Julie Ova, avdelingsdirektør for filmformidling hos NFI. Dette er et samarbeid med fylkeskommunen og kommunen for de aktuelle cinematekene, et samarbeid og en satsning vi nå ser har gitt effekt. 

Cinematekene samarbeider om program og det finnes i dag etablerte cinematekvirksomheter i sju norske byer: Oslo, Lillehammer, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. NFI driver Cinemateket i Oslo som flaggskipet blant de norske cinematekene, med et stort og variert tilbud av film og faglige og pedagogiske aktiviteter.

30 % økning i tilskudd til filmfestivalene

Potten til festivaldrift har også økt i denne perioden. Fra 2016 til 2019 har NFI økt tilskuddene fra 17,3 til 22 millioner kroner. En økning på nærmere 30 %. Festivalarrangørene er alle solide aktører med høy kvalitet på sitt kunstneriske program og betydningsfulle bidragsytere til mangfold i filmtilbud og geografisk spredning.
 
Tilskudd til filmformidling er viktig for å stimulere en god filmkultur i Norge. Filmfestivalene, cinematekene og filmklubbene utgjør alle et viktig supplement til kinoene for å styrke filmkulturen lokalt. Sammen bidrar aktørene til kvalitet og bredde i filmtilbudet for voksne og barn, og skaper aktiviteter som både bygger kunnskap om film og som formidler norsk og internasjonal filmhistorie.

Her er oversikt over tildelingene til filmkultur i denne runden:

Cinematek og filmklubbforbund

 • Cinemateket i Bergen - 1.700.000 kroner
 • Cinemateket i Kristiansand - 1.100.000 kroner
 • Cinemateket i Lillehammer - 220.000 kroner
 • Cinemateket i Stavanger - Sølvberget - 270.000 kroner
 • Cinemateket i Tromsø - Verdensteatret - 1.250.000 kroner
 • Cinemateket i Trondheim - 1.450.000 kroner
 • Norsk filmklubbforbund - 3.500.000 kroner

Filmfestivaler (driftstilskudd)

 • Abloom filmfestival 2020 - 175.000 kroner
 • Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival 2020 - 1.200.000 kroner
 • Arabiske filmdager 2020/Oslo Pix 2020/Film fra Sør-festivalen 2020/Øvrige filmformidlingstiltak 2020 - 2.700.000
 • Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) 2020 - 150.000 kroner
 • Barnefilmfestivalen  2020 - 1.400.000 kroner
 • Bergen Internasjonale Film Festival 2020 - 2.100.000 kroner
 • Bollywood festival Norge 2020 - 300.000 kroner
 • Den 48. norske filmfestivalen - 2.700.000 kroner
 • Fjellfilmfestivalen 2020 - 100.000 kroner
 • Fredrikstad Animation Festival 2020 - 750.000 kroner
 • Kortfilmfestivalen 2020 - 2.400.000 kroner
 • Kosmorama 2020 - 1.650.000 kroner
 • Nordic Docs filmfestival 2020 - 150.000 kroner
 • Nordisk Ung Filmfestival 2020 - 100.000 kroner
 • Nordkapp Filmfestival 2020 - 600.000 kroner
 • Oslo/Fusion Int. filmfestival - 200.000 kroner
 • Ramaskrik filmfestival 2020 - 250.000 kroner

Festivaler (prosjekttilskudd

 • Barnefilmfestivalen  2020 - 80.000 kroner
 • Fiction Norway 2020 - 200.000 kroner
 • HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival 2020 - 54.000 kroner
 • New Nordic Films 2019 - 900.000 kroner
 • Oslo Pix 2020 - 30.000 kroner

 • Nina Cecilie Bull
  • Nina Cecilie Bull

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Kommunikasjon og innsikt
  • Telefon: +47 920 36 366
  • E-post: nina.cecilie.bull@nfi.no
 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • Formidling
  • Telefon: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova@nfi.no