Utenriksdepartementet har besluttet å bidra med tilskudd til en treårig avtaleperiode for Sørfond. Søknadsfristen er satt til 16. mars 2020, og budsjett for søknadsrunden er 3 millioner kroner.

Khartoum Offside
Dokumentarfilmen Khartoum Offside handler om Sudans første kvinnelige fotballag. Filmen fikk innvilget tilskudd over Sørfond i 2017 og var med i Berlinalens Forum-program 2019.

Retningslinjer for Sørfond 2019 videreføres i avtaleperioden. Søkere oppfordres til å sette seg inn i retningslinjene før innsending av søknad.

Sørfonds nye retningslinjer stiller krav om at tilskudd fra Sørfond skal gå til prosjekter med hovedprodusent etablert i et land som står oppført på Regjeringens liste over land som kan motta norsk bistand (85-landslisten). Se oversikt over hvilke land som kvalifiserer for Sørfond her: 

Den overordnede målsettingen for Sørfond er å bidra til å styrke filmproduksjon i land der slik produksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker. Sørfond skal bidra til å styrke film som kulturuttrykk, fremme mangfold og kunstnerisk integritet, samt styrke ytringsfriheten.  Sørfond skal også bidra til økt samarbeid mellom norsk og internasjonal filmbransje. 

Norsk filminstitutt forvalter tilskuddsordningen i henhold til en tilskuddsavtale inngått med Utenriksdepartementet. Sørfond er et samarbeid mellom Norsk filminstitutt og Stiftelsen Festivalkontoret.

Les mer og søk her