Norsk filminstitutt

Filmproduksjoner vil måtte oppfylle to av fire av mangfoldskravene for å kunne bli nominerte.

Etter #OscarSoWhite kontroversen i 2015 har The Academy of Motion Picture Arts and Sciences intensivert sitt arbeid med å bedre mangfold og representasjon blant medlemmene. Fra og med 2024 må alle kandidater til kategorien «best film» oppfylle minst to av fire nye standardkrav når det gjelder mangfold.

Norsk filminstitutt har i handlingsplanen for mangfold i norsk film og filmkultur fra 2019 varslet lignende tiltak. Et av dem er «Egenmelding Inkludering» som går ut på at filmer som søker om tilskudd må sende inn en egenmelding på om de inkluderer underrepresenterte grupper.

kjersti mony

- Det er gledelig at også Oscar-Akademiet nå tar grep for å sikre inkludering både foran og bak kamera. Vi i NFI har store ambisjoner med inkluderingsarbeidet vårt -- både på vegne av bransjen, publikummet og ikke minst oss selv! Derfor innfører vi i løpet av høsten «Egenmelding inkludering» og mangfold som et av kvalitetkriteriene. Formålet er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre bransjen på disse områdene. Vi er opptatt av at dette skal bidra til en varig endring. Vi skal bringe norsk film inn i vår tid, sier direktør i NFI, Kjersti Mo.