Ønsker du å være årets norske Producer on the Move? Norsk filminstitutt nominerer en norsk produsent som får delta på Producers on the Move 2020, under filmfestivalen i Cannes (14. - 18. mai). Søknadsfrist er mandag 9. mars kl. 12:00. 

Producers on the move.jpg

Bli en av 20 utvalgte europeiske produsenter og få unik tilgang til blant annet nettverksarrangementer, pitche-sesjoner, case-studys og individuelle møter med sentrale aktører i filmbransjen, salgsagenter og pressen. Møt eksperter og bli oppdatert på temaer som samproduksjon, internasjonal finansiering, salg, distribusjon, nye trender, teknologier og businessmodeller.

Kriterier for å delta

European Film Promotion (EFP) har definert følgende kriterier for påmelding til Producers on the Move 2020: 

 • Du må beherske engelsk
 • Du har et filmprosjekt som er egnet for internasjonal samproduksjon
 • Du har produsert maksimum tre internasjonale samproduksjoner som hovedprodusent

Deltageravgiften for den som blir valgt dekkes av Norsk filminstitutt. I tillegg vil det være mulig å søke om et reisestipend på inntil 10 000 NOK (som kan dekke utgifter til reise, overnatting og akkreditering).


Hvilke produsenter som blir valgt ut til å delta i programmet blir definert utfra et poengsystem. Du får poeng ut fra om: 

 • Du har produsert minst én film som minoritets eller majoritets samprodusent
 • Du har hatt en filmproduksjon som har blitt distribuert på kino/DVD/VoD etc. utenfor landene involvert i produksjonen
 • Du har hatt en film i den internasjonale seksjonen på en større filmfestival  filmen
 • Du har produsert har fått pris som beste film i hjemlandet filmprosjektet du søker med har minst 20% av finansieringen på plass (bør være et sterkt prosjekt som passer for internasjonal samproduksjon)
 •  Du har deltatt, med prosjekt, i workshopene EAVE eller ACE.

 

Les mer om Producers on the Move på EFPs nettsider

Søknad med CV og motivasjon sendes til rune.tellefesen@nfi.no innen mandag 9. mars 2020 kl 12.00. Bruk påmeldingsskjemaet det er lenket til under her. 

For å bli vurdert må du sende inn følgende:

 • Utfylt skjema
 • Motivasjonstekst (Letter of motivation)
 • Prosjektbeskrivelse og reginotat (hvis det er en regissør knyttet til prosjektet)
 • Finansieringsplan


Annet relevant:

 

 • Rune Tellefsen
  • Rune Tellefsen

  • Prosjektleder partnerskap og kompetanseutvikling
  • Telefon: +47 908 55 015
  • E-post: rune.tellefsen@nfi.no