Norsk filminstitutt utlyser inntil fem stipender som observatører på Berlinale Co-Production Market – Visitors Programme 22.-24. februar 2020.

Søknadsfrist: Mandag 27. januar innen klokka 12.00
 

Målgruppe: Spillefilmprodusenter med ingen eller liten erfaring i samproduksjon, som ønsker å lære hvordan et marked for samproduksjon fungerer.

Ved prioritering mellom søkere vil vi legge vekt på søkerens egenmotivasjon for faglig utvikling ved å delta, i tillegg ønsker vi å fordele stipendene på deltagere fra flest mulig selskaper.
Tilskuddet skal gå til å dekke deler av reise og opphold. Deltakeravgift er inkludert.

Norsk filminstitutt er partner i Berlinale Co-Production Market også i 2020. Dette gir en fin anledning til å presentere Norge som mulig samproduksjonsland. Dessuten tilbyr markedet et eget Visitors Programme for inntil fem norske spillefilmprodusenter som ønsker å lære om hvordan et marked for samproduksjon fungerer. Du kan søke med et eller flere prosjekter som du kan presentere for de andre deltakerne på Visitors Programme.

Deltagerne får tilgang til "case studies, country sessions, theme talks, speed matchings, consultation corner, cocktails/drink receptions, access to the Producers Lounge and access to Books at Berlinale“. Se egen lenke for mer informasjon – Visitors Navigation Paper


NB! Dette er ikke en full markedsakkreditering til co-produksjonsmarkedet, ei heller til selve festivalen, men gir deltagerne mulighet til å lære om hvordan et stort internasjonalt samproduksjonsmarked fungerer og få møte potensielle samarbeidspartnere.  

Om Berlinale Co-Production Market


Hvert år står Berlin International Film Festival som vertskap for Berlinale Co-Production Market. 500 erfarne internasjonale produsenter, filminvestorer og filmdistributører, samt representanter for fondsorganer, salgsagenter og tv-selskaper samles for å etablere internasjonale samproduksjoner. Arrangementet foregår i Berlin House of Representatives, rett ovenfor Martin-Gropius-Bau, stedet for European Film Market, som foregår samtidig.

Søknaden må inneholde

 

  • Søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for på hvorfor du ønsker å delta i Visitors    Programme
  • Budsjett og finansieringsplan for deltakelsen
  • Søkerens CV
  • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
     

Til denne utlysningen trenger du ikke levere dokumentasjon på akkreditering (du vil få automatisk tilgang til den delen av Co-Production Market som er for de utvalgte deltakerne i Visitors Programme). Ønsker du tilgang til festivalen eller være fullverdig deltaker på markedet må du søke direkte).

Slik søker du stipend


NFI overfører all saksbehandling til nytt system. Dette åpner 14. januar 2020. Gammelt system er nå stengt.
Før du søker er det viktig at du leser forskriften og gjør deg kjent med formålet og hvilke krav og vilkår som gjelder for bruk av midlene.
Alle søkere må registrere seg i den nye søknadsportalen. Det kan du gjøre selv når som helst, men selve søknaden kan ikke leveres før vi åpner søknadsmodulen 14. januar kl. 12:00.

Registrer deg her


Tilskudd kan kun søkes av enkeltpersoner og må leveres enkeltvis for hver person som søker. For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn knappen øverst på siden.

Velg Reisestipend utland – Kurs i utland og deretter Annet arrangement utlyst av NFI.
NB! Merk søknaden «Berlinale Co-Production Market - Visitors Programme 2020».
 

Søknadsfrist: mandag 27. januar 2020, innen kl 12:00.
 

RELATERT:

Les mer om i Visitors Navigation Paper
Les mer om reisestipend utland
Les mer om Berlinale Co-Production Market