Norsk filminstitutt utlyser inntil fire reise- og studiestipend på inntil 18.000 kroner til GDC - Game Developers Conference i San Francisco 16. - 20. mars 2020.

gdc-logo-open-graph

Søknadsfrist 27. januar innen klokka 12.00


Målgruppe: Spillutviklere.

Ved prioritering mellom søkere vil vi legge vekt på søkerens egenmotivasjon for faglig utvikling ved å delta, i tillegg ønsker vi å fordele stipendene på deltagere fra flest mulig selskaper.  

Tilskuddet skal gå til å dekke deltakeravgift, reise og opphold.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har et aktuelt spillprosjekt som har mottatt tilskudd til utvikling fra NFI, og som skal profileres under GDC og/eller Game Connection, kan du søke om tilskudd til lansering i utlandet på vanlig måte her.

Dersom et selskap søker om tilskudd til lansering i utlandet hvor GDC 2020 er inkludert, vil ikke stipend til enkeltpersoner fra dette selskapet bli prioritert.


Ansatte i selskaper som har mottatt tilskudd til langsiktig lansering/internasjonal satsing spill 2018 /2019 hvor GDC 2020 er inkludert, vil ikke bli prioritert for stipend.
 

Slik søker du stipend


NFI overfører all saksbehandling til nytt system. Dette åpner 14. januar 2020. Gammelt system er nå stengt.


Før du søker er det viktig at du leser forskriften, og gjør deg kjent med formålet og hvilke krav og vilkår som gjelder for bruk av midlene.


Alle søkere må registrere seg i den nye søknadsportalen. Det kan du gjøre selv når som helst, men selve søknaden kan ikke leveres før vi åpner søknadsmodulen 14. januar kl. 12:00.

Registrer deg her


Tilskudd kan kun søkes av enkeltpersoner og må leveres enkeltvis for hver person som søker. For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn knappen øverst på siden.

Velg Reisestipend utland – Kurs i utland og deretter Annet arrangement utlyst av NFI.
NB! Merk søknaden «GDC San Francisco 2020».
 

Søknaden må inneholde:

  • Søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for hvorfor du ønsker å reise til GDC 2020
  • Søkerens CV.
  • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
     

Du behøver ikke levere dokumentasjon på at du har akkreditering til arrangementet i stipendsøknaden.

All relevant informasjon må vedlegges som tekst, det er ikke tilstrekkelig å kun henvise til aktuelle hjemmesider for informasjon.

Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, kapittel 2

Søknadsfrist: mandag 27. januar 2020, innen kl 12:00. Du vil motta svar på søknaden innen 29. januar.


Les mer om GDC
Les mer om  Reisestipend utland