Norsk filminstitutt

Seks norske filmprodusenter har fått til sammen tre millioner kroner i tilskudd til samproduksjon med andre land gjennom Sørfond-ordningen som Utenriksdepartementet finansierer.

Daughter of Rage - Sørfond 2020
Foto fra Daughter of Rage (Nicaragua). Foto: Timothy Bouldry
​​​​​​

Sørfond har denne uka gitt tilskudd til seks prosjekter; fem spillefilmer og en dokumentarfilm, der norske filmprodusenter samproduserer med internasjonale hovedprodusenter. I år går Sørfond-tilskuddene til prosjekter fra Nicaragua, Tunisia, Myanmar, Tyrkia, Libanon og Vietnam. 

Norsk filminstitutt mottok i år 45 søknader til Sørfond, med et totalt søknadsbeløp på over 32,9 millioner kroner

 

Her er prosjektene som har fått tilskudd:

Dag Hoel Filmproduksjon får 500 000 kroner i tilskudd til fiksjonsfilmen Daughter of Rage, en samproduksjon med Nicaragua. Regissør er Laura Baumeister

The End får 450 000 kroner i tilskudd til fiksjonsfilmen Motherhood, en samproduksjon med Tunisia. Regissør er Meryam Joobeur.

DUOfilm får 550 000 kroner i tilskudd til fiksjonsfilmen The Women, en samproduksjon med Myanmar. Regissør er The Maw Naing.
 

Fidalgo Film Production får 450 000 kroner I tilskudd til dokumentarfilmen New Dawn Fades, en samproduksjon med Tyrkia. Regissør er Gürkan Keltek.

Barentsfilm får 550 000 kroner i tilskudd til fiksjonsfilmen Costa Brava, Lebanon. Det er en samproduksjon med Libanon. Regissør er Mounia Akl.

Ape&Bjørn får 500 000 kroner i tilskudd til fiksjonsfilmen Cu Li Never Cries, en samproduksjon med Vietnam. Regissør er Pham Ngoc Lan.

Blant de seks norske samprodusentene er det mennesker med bakgrunn fra Tyskland, Brasil og Marokko.

Juryens uttalelse

Årets Sørfond-jury besto av klipper og førsteamanuensis ved Den norske filmskolen Sophie Hesselberg, produsent og regissør Sebastián Peña Escobar (Paraguay) og Per Eirik Gilsvik, prosjektleder for arbeidet med Sørfond hos Stiftelsen Festivalkontoret.

jury2020may - crop
På grunn av Covid-19 ble årets jurymøte flyttet til Teams. Sophie Hesselberg og Per Eirik Gilsvik var med fra Oslo, og Sebastián Peña Escobar var med fra Paraguay.

«Vi hadde den ærefulle og veldig interessante oppgaven å lese og evaluere prosjektene for årets tilskuddsrunde fra Sørfond. I disse tider med global nedstengning har det vært et privilegium å ta del i denne fascinerende reisen rundt om i verden, og fordype oss i de nye historiene, perspektivene og visjonene fra både talentfulle debutanter og mer etablerte navn innen film. Dessverre overskrider kvaliteten på prosjektene midlene, så det har vært en sann utfordring å velge mellom alle de originale, overbevisende og samfunnsrelevante historiene.»

«Det endelige utvalget på seks prosjekter inkluderer en dokumentarfilm og fem fiksjonsfilmer. Fire av prosjektene er debutfilmer. De utvalgte prosjektene overbeviste juryen med sine historier og sterke visuelle konsepter, originale manus i tillegg til deres mangefasetterte og fascinerende karakterer. Vi gleder oss veldig til å se disse prosjektene på kinolerretet i nærmeste fremtid.»

Om Sørfond

Sørfond forvaltes av Norsk filminstitutt i samarbeid med Stiftelsen Festivalkontoret. Tilskuddsordningen er finansiert av Utenriksdepartementet. Den overordnede målsettingen for Sørfond er å bidra til å styrke filmproduksjon i land der slik produksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker. Sørfond skal bidra til å styrke film som kulturuttrykk, fremme mangfold og kunstnerisk integritet, samt styrke ytringsfriheten. Sørfond skal også bidra til økt samarbeid mellom norsk og internasjonal filmbransje. Sørfond ble opprettet i 2011 og har siden oppstarten gitt tilskudd til over 60 internasjonale samproduksjoner.