Norsk filminstitutt

NFI har denne uka ansatt Cecilie Aspenes som ny filmkonsulent.

cecilie aspenes (2)
Foto: Birgit Solhaug

Cecilie Aspenes er utdannet ved produsentlinja på Den norske filmskolen på Lillehammer, og har de siste 20 årene jobbet i den norske og nordiske filmbransjen, både med spillefilm og tv-serier. Hun kommer til NFI etter en periode som produsent i Fantefilm, og jobbet før det i Miso Film. 

For Miso har hun produsert blant annet spillefilmen Alle utlendinger har lukka gardiner, som hadde premiere våren 2020, NRK-serien Skitten snø og TV2-serien Heksejakt.

I NFI blir Aspenes en av fire filmkonsulenter som skal jobbe med fiksjonsfilm.

- Dette er en jobb jeg gleder meg skikkelig til å ta fatt på, og jeg er spent på å se hvilke historier både kjente og ukjente bransjeaktører der ute mener er viktige å fortelle i film og tv-formatet! Det at markedet for film- og TV-drama er i stadig endring, for kreatører så vel som for finansiører, gjør at jeg ser på NFI som en spennende og utfordrende arbeidsplass. Jeg er klar for å bidra til videre utvikling, både innenfor institusjonen så vel som i valgene som tas for- og med bransjen, sier Cecilie Aspenes.

- Vi er svært glade for å få Cecilie med på laget. Ho har ein svært solid bakgrunn, med erfaring frå såvel forvaltning som formidling - og ho framvisar eit glødande engasjement for filmforteljing som drivkraft alt ho gjer. Vi gledar oss til å innlemme denne entusiasmen i kollegiet i NFI, seier seksjonsleiar Ståle Stein Berg.

Opptatt av mangfold

- Med den bakgrunnen jeg har, og de erfaringer jeg har gjort meg i bransjen, tror jeg at jeg kan tilføre mye verdifull kompetanse i stillingen som filmkonsulent. Særlig gjelder dette evnen til helhets tankegang, og det å se potensialet i et prosjekt på et tidlig stadium. I tillegg har jeg alltid vært opptatt av likestilling og mangfold, og jeg mener bestemt at dersom flere ulike stemmer skal få slippe til, så er vi nødt til å være bevisst holdningene våre til hvem sine historier som ansees å være viktige. Vi er nødt til å se på alle mennesker som likeverdige, og vi er også nødt til å ta sjansen på å satse på nye stemmer og aktører. Mangfold handler om autentisitet, og å gjenspeile det samfunnet vi lever i, sier hun.

Cecilie har bred bakgrunn fra flere felt i filmbransjen, og har tidligere jobbet både med distribusjon og markedsføring, casting, innkjøp og toppfinansiering av nordiske film- og tv-prosjekter. 

Den nye filmkonsulenten tiltrer etter planen i midten av april.