Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt tilbyr en refusjonsramme fra insentivordningen på totalt inntil 68,6 millioner kroner til den internasjonale storproduksjonen Scorpio, en spillefilm med amerikansk hovedprodusent.

Prekestolen M16
Illustrasjonsbilde fra opptakene av Mission Impossible 6 på Prekestolen. Den filmen fikk i sin tid refusjonsmidler fra insentivordningen.

- Etter seks år med insentivordning ser vi at Norge har blitt et svært attraktivt sted å produsere film og dramaserier, noe som betyr at norske filmarbeidere og filmbransje leverer høy kvalitet - i tillegg til at vi kan by på spektakulær natur og trygge opptaksrammer, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt. 

 

Denne produksjonen tilbys refusjonsramme

Scorpio

Format: Spillefilm

Søker: Truenorth Norway v/Per Henry Borch

Produsent: Paramount Pictures

Distribusjon: Verdensomspennende kinodistribusjon

Tilbudt refusjonsramme: 68.600.000 kr

Budsjettet for søknadsrunden er 68,6 millioner kroner. Spillefilmen Scorpio legger store deler av produksjonen til Norge, og beregnet refusjonsramme til produksjonen overgår budsjettet for søknadsrunden. Produksjonen tilbys en refusjonsramme på 68,6 millioner kroner.

Om insentivordningen

Insentivordningen gir refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge. Produksjoner som får tilsagn på søknad, kan få refundert inntil 25% av produksjonens godkjente kostnader i Norge. Kostnader som er påløpt i Norge og utbetalt til skatteytere i Norge er grunnlag for beregning av refusjon til utbetaling.

Om rangering

Ved saksbehandling foretas en rangering av de kvalifiserte søknadene i henhold til gitte vurderingskriterier: Rangeringen av søknadene gjøres på grunnlag av produksjonenes totalbudsjett, budsjettet for produksjonen i Norge, produksjonens internasjonale distribusjon, andel privat finansiering, andel internasjonal finansiering, og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen. Prosjektene som kvalifiserer for tilskuddsordningen blir tilbudt en tilskuddsramme i henhold til rangeringen av prosjektene, så langt budsjettet for den aktuelle søknadsrunden rekker.

 

Om søknadsrunden

Det kom i denne runden inn elleve søknader, hvorav sju produseres av norsk og fire av utenlandsk hovedprodusent. Disse produksjonene hadde en totalt planlagt aktivitet i Norge på 1,122 milliarder kroner. Totalt søkt refusjonsramme (inkludert kvalifiserte EØS-kostnader) er på 292,1 millioner kroner.

-Det var veldig mange store og gode prosjekter som søkte denne gang, og vi skulle gjerne ha tilbudt refusjonsramme til dem alle, men slik situasjonen er i dag er det altså bare budsjettmidler nok til det aller største prosjektet – Scorpio, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

 

Jakob Berg