I 2018 har vi tildelt 11 nye rammetilskudd for utvikling, seks for dokumentarprosjekter og fem for fiksjonsprosjekter.

Illustrajonsbilde briller på papir.png

I februar og mars har Norsk filminstitutt tildelt elleve rammetilskudd for utvikling for 2018. Tilskuddene er delt opp i fiksjon- og dokumentarprosjekter, og gjelder formatene spillefilm, dramaserier, dokumentarfilm og dokumentarserier.

Fristen for å  søke rammetilskudd for utvikling i 2018 var 15. januar for fiksjonsprosjekter og 28. februar for dokumentarprosjekter. De som kan søke er profesjonelle film- og serieprodusenter, registrert i Norge, som har produsert minst en spillefilm, dokumentar eller serie med nasjonal og internasjonal distribusjon i løpet av de siste tre år. Man kan søke rammetilskudd for utvikling av minst tre fiksjons- eller dokumentarprosjekter.

Målet med ordningen er å bidra til økt soliditet, lønnsomhet og bærekraft, samt inspirere til konsolidering i bransjen. Den skal også styrke produksjonsforetakenes mulighet til kontinuitet, og styrke kompetansen i utviklingsarbeidet. 

Rammetilskudd - fiksjon

Fem selskaper har fått rammetilskudd for fiksjonsprosjekter (spillefilm og dramaserier), og er på NOK 1.000.000 til hvert av følgende selskaper:

Nordisk Film Production AS

Mer Film AS

Miso Film Norge AS

Monster Scripted AS

Paradox AS

Rammetilskudd - dokumentar

Seks selskaper fikk rammetilskudd for dokumentarprosjekter (dokumentar og dokumentarserie):

Sant & Usant AS – NOK 800 000

Medieoperatørene AS – NOK 800 000

Fenris AS – NOK 700 000

Piraya Film AS – NOK 600 000

UpNorth Film AS – NOK 600 000

Integral Film og Litteratur AS – 500.000