Illustrasjion Euro Connection 2 (003)

Vi søker samproduksjonsprosjekter for kortfilm til Euro Connection 2020 med søknadsfrist (for norske produsenter) 20. oktober. Euro Connection foregår 2. til 6. februar, under den internasjonale kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand i Frankrike. I 2018 deltok produksjonsselskapet Big Spoon Animation med prosjektet Kven si dotter er du (produsenter Turid Rogne og Astrid A. Aakra) på Euro Connection.

Hva er Euro Connection? 

Euro Connection er et europeisk samproduksjonsforum for kortfilm som arrangeres hvert år under kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand. Forumet har som mål å fremme samarbeid mellom europeisk produksjonsselskaper om kortfilm. I 2020 er følgende land tilknyttet prosjektet: De tre baltiske landene, Belgia (fransktalende), Bulgaria, Croatia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, Kypros, Luxembourg, Malta, Nederland (inkl. Flandern), Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, UK og Østerrike.
Hvert av landene som samarbeider med Euro Connection kan nominere et prosjekt ved hjelp av en nasjonal jury (to prosjekter dersom det er flere enn ti nasjonale søknader). En europeisk jury velger så inntil 14 prosjekter som blir presentert i februar 2020. For første gang blir også fem internasjonale prosjekter invitert til forumet.
Produsentene på de utvalgte prosjektene inviteres med (delvis) dekket reise, hotell i fire netter, måltider og gratis akkreditering til festivalen.
Festivalen inviterer i tillegg 10-12 produsenter til Producers Focus, disse får anledning til å presentere seg og selskapet under forumet og de får dekket hotell i tre netter, måltider og gratis akkreditering til festivalen. 

Hvem kan søke?

 • Kortfilmprosjekter (fiksjon, animasjon, dokumentar) med en lengde på inntil 40 minutter.
 • Prosjekter som vil ha en europeisk samprodusent. 
 • Prosjekter må ha noe finansiering på plass (fra nasjonalt, regionalt eller lokalt fond, fra TVkanal o.l. - produsentens egenandel godtas ikke som finansiering - se søknadsskjemaet for ytterligere informasjon)
 • Prosjekter som har opptaksstart tidligst juni 2020
 • Prosjekter med tilknyttet produsent som forplikter seg til å pitche på Forumet dersom de blir utvalgt

Frister:    

 • Søknadsfrist for norske produsenter: 20. oktober 2019
 • Frist for nominasjon av nasjonalt prosjekt: 31. oktober 2019
 • Frist for innsending av engelsk søknad og manus for nasjonalt prosjekt: 8. november 2019
 • Informasjon til produsent om utvalgte prosjekter: ca 30. november 2019
 • Offentliggjøring av utvalgte prosjekter: medio januar 2020

Norske produsenter kan søke på norsk, men prosjektet som velges ut fra Norge må oversettes og søker må derfor sende inn manus og søknad på engelsk innen 8. november.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du på hjemmesiden til kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand
Send søknad merket med Euro Connection 2020 til post@nfi.no innen 20. oktober.

 • Toril Simonsen
  • Toril Simonsen

  • Prosjektleder internasjonale forhold dokumentarfilm
  • Telefon: +47 900 38 086
  • E-post: toril.simonsen@nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Kommunikasjon og innsikt
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg@nfi.no