Norsk filminstitutt
 • Tiltak for norske filmer som blir lansert høsten 2020

  Vi ønsker flest mulig norske filmer på kino denne høsten og gjør en midlertidig endring i tilskuddsordningen for lansering av film i Norge. Dette skal bidra til å redusere risiko for produsentene og øke markedsføringsressurser for de filmene som lanseres. Tiltaket vil gjelde for filmer som blir lansert i perioden 1. juli – 31. desember 2020.

 • Doc Norway Market utsettes

  Vestnorsk filmsenter og Norsk filminstitutt har besluttet å utsette Doc Norway Market 2020 grunnet den pågående Covid-19 situasjonen. Markedet skulle etter planen arrangeres i Bergen i løpet av høsten, men utsettes altså inntil videre. Men..

 • - Nå skal vi posisjonere norsk film og planlegge fremtiden!

  I dag klokken 14.00 presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja at Regjeringen foreslår å kompensere de 85 millioner kronene som Norsk Filminstitutt har omdisponert for å hjelpe produksjoner og lanseringer som har stoppet opp på grunn av Korona-viruset og påfølgende smitteverntiltak. 

 • Informasjons- og høringsmøte - NFIs koronatiltak

  Torsdag 30. april avholdt NFI et digitalt informasjonsmøte der vi presenterte og gikk gjennom hvilke tiltak NFI har innført som følge av koronakrisen. Mer enn 300 deltok på møtet, og engasjementet vår forståelig nok stort. Her kan du lese om de konkrete tiltakene.

 • Utsetter tilskudd til markedsfilmer

  Norsk filminstitutt (NFI) har tidligere varslet omdisponering av midler i filmfondet for å sikre at produksjoner og lanseringer som har stoppet opp på grunn av koronasituasjonen, kan gjennomføres på et senere tidspunkt. Konsekvensene lar ikke vente på seg. Vedtak om tilskudd til filmer med stort publikumspotensial blir nå utsatt på ubestemt tid. Søknadsfrist var opprinnelig satt til 4. juni.

 • Nye tiltak fra NFI

  Norsk filminstitutt innfører nye tiltak for å hjelpe norsk filmbransje i en svært krevende tid. Det vil nå bli mulig å få tilskudd til en andre fase av produksjon og lansering for filmer som rammes direkte av koronakrisen.

Vis Flere