Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt (NFI) har tidligere varslet omdisponering av midler i filmfondet for å sikre at produksjoner og lanseringer som har stoppet opp på grunn av koronasituasjonen, kan gjennomføres på et senere tidspunkt. Konsekvensene lar ikke vente på seg. Vedtak om tilskudd til filmer med stort publikumspotensial blir nå utsatt på ubestemt tid. Søknadsfrist var opprinnelig satt til 4. juni.

Den 12.. mann 02.jpg
Den 12. mann (regi: Harald Zwart) er blant filmene som tidligere har fått tilskudd gjennom markedsordningen til NFI og ble sett av 615.000 på kino.

NFI har omdisponert 85 millioner kroner fra filmfondet som skal gå til produksjon og lansering av filmer som er direkte rammet av koronasituasjonen. Disse midlene skal gjøre det mulig å fullføre filmproduksjoner som er stoppet opp og lansere filmer som er utsatt på nytt på kino eller andre digitale plattformer.

- Per nå har filmfondet ikke blitt tilført ekstra midler, og derfor må vi ta de første konsekvensene av omdisponeringen ved å utsette en runde i markedsordningen, sier Kjersti Mo. Ved å utsette fristen for tilskudd til markedsfilmer kjøper vi oss tid til å finne gode løsninger.

Man må regne med tilsvarende grep også for andre av NFIs ordninger, som da vil ramme andre formater. Det arbeides med å forsøke å finne de grepene som gjør minst mulig skade, men det er ikke til å unngå at det vil gjøre vondt å dekke dette innenfor filmfondets rammer.

se pd her

- Vi er fortsatt i dialog med Kulturdepartementet, og håper at det vil komme rettede tiltak for filmfeltet som kan avhjelpe på disse konsekvensene, sier Mo. 

Eksempler på filmer som tidligere har fått tilskudd fra NFI gjennom markedsordningen og har hatt stor suksess på norske kinoer og i strømmetjenestene kan nevnes Den 12. mann (sett av 615.000 på kino), Jul i Flåklypa (899.000) og Skjelvet (nær 590.000).

Les mer om NFIs tiltak for å avhjelpe korona-situasjonen for den norske filmbransjen.