pexels-photo-265152.jpeg

Her finner du alle utlyste stillinger. Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke behandler åpne søknader.

 

Filmkonsulent spillefilm og dramaserier - 4 års åremål 

Vil du være med å prege norsk film?

Norsk filminstitutt har ledig stilling som spillefilm- og dramaseriekonsulent. Den viktigste delen av jobben vil være å foreta vurderinger av prosjektenes kunstneriske og produksjonsmessige kvaliteter, prioritere og anbefale disse for utviklings- og/eller produksjonstilskudd, og gjennom løpende dialog med tilskuddsmottakere bidra til en konstruktiv utviklingsprosess og sikre at prosjektene innfrir sitt potensiale. Filmkonsulenten skal også bidra til utvikling og gjennomføring av Norsk filminstitutts strategiske målsettinger og handlingsplaner. Filmkonsulenten skal ha en god kontakt og dialog med det norske produksjonsmiljøet.

Les mer og søk her innen 2. desember