Norsk filminstitutt

Styret er oppnevnt av Kulturdepartementet og skal være bindeleddet mellom departementet og NFIs ledelse i alle saker av strategisk og langsiktig betydning.

Innenfor de lover og regler som gjelder for statlig virksomhet, i tillegg til annet regelverk og styringsdokumenter fastsatt av departementet, har styret det overordnede ansvaret for:

 • strategisk utvikling
 • økonomisk kontroll og ansvarlig drift
 • organisering
 • kontroll med at NFI tilfredsstiller fastsatte krav

Styreleder

Marit Reutz, selvstendig næringsdrivende, Oslo. 

Styremedlemmer

 • Elisabeth Storaas Heggen, kommunaldirektør, Oslo kommune, byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet, Oslo
 • Tove Nedreberg, adm. direktør Adresseavisen/Adresseavisen Gruppen, Trondheim
 • Bjørn Eirik Olsen, daglig leder SpareBank1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse, Tromsø
 • Eirik Sandberg Ingstad, redaksjonssjef NRK underholdningsavdelingen, Oslo. 
 • Daniel Nordgård, forsker ved Agderforskning og universitetslektor ved Universitetet i Agder (varamedlem), Kristiansand
 • Toril Simonsen (ansatterepresentant), Oslo
 • Rune Tellefsen (varamedlem for ansatterepresentant), Oslo

Styret er oppnevnt for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2020.