• Alle med nasjonalt lånekort på norske bibliotek kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strømmetjenesten Filmbib. Du logger deg inn med lånenummer og PIN-kode som du får på biblioteket.

    Se film på Filmbib.no

    NFI administrerer strømmetjenesten og et uavhengig utvalg vurderer filmer på bakgrunn av faste kriterier og retningslinjer. Filmprodusenter og rettighetshavere kan søke om innkjøp til Filmbib gjennom innkjøpsordningen for film.

  • Filmarkivet.no kan du leie film enkeltvis eller gjennom månedsabonnement. Strømmetjenesten inneholder 1100 norske filmer og en del internasjonale titler. Mange av filmene er ikke tilgjengelig noe annet sted. Filmarkivet har filmer fra NFIs nasjonale digitale filmkatalog og ble faktisk lansert allerede i 2004, som verdens første nasjonale digitale filmarkiv!

  • Filmrommet.no er en strømmetjeneste for visning av film i offentlig rom. Tjenesten er abonnementsbasert og tilbyr skoler, bibliotek og offentlige institusjoner tilgang til over 2000 filmer fra vår nasjonale digitale filmkatalog og Norgesfilms internasjonale filmkatalog.