Høydepunkt

  • Kvalitet - for hvem?

    Kvalitet - for hvem?

    Velkommen til panelsamtale om kortfilm og kvalitet. I januar lanserte Norsk filminstitutt nye kunstneriske kvalitetskriterier. Formålet med kriteriene er å etablere et verktøy for bransjen generelt og for filmkonsulentene spesielt, i deres i arbeid med vurdering av søknader. Er det mulig å enes om begrepets betydning?

Kalender

Spillkonvent 2019

  • Mandag 17. juni - tirsdag 18. juni
  • Klækken hotell
  • 10:00
Spillkonvent 2019

Søk med prosjekt til Nordisk Panorama Impact verksted

  • Onsdag 23. oktober - fredag 25. oktober
  • Oslo
Søk med prosjekt til Nordisk Panorama Impact verksted