Når norske filmskapere velger hvilke historier de skal fortelle - og hvem som forteller dem - har dette betydning for både hvilke forbilder og fordommer som skapes i publikums bevissthet. Hvis ikke alle deler av befolkningen er representert på norske skjermer, hvordan skal minoritetsgrupper føle tilhørighet til samfunnet? Hvilket ansvar har filmprodusenter- og skapere for å bidra til større mangfold? Handler det om å bli fargeblind når man velger skuespillere og historier? Hvilken betydning har valgene vi gjør for demokrati, ytringsfrihet og tilhørighet? Hva blir konsekvensene hvis vi ikke lykkes med å få se mer mangfold på skjermene?

Tid:
Torsdag 15. august
18.00-18.45
Sted:
Kløckers teltscene, Arendal sentrum
Pris:
Gratis adgang

Den nye kulturmeldingen har relevans og representativitet i kulturlivet som et av sine overordnede mål, og Norsk filminstitutt har nylig utarbeidet en handlingsplan for inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur.

Handlingsplanen skal bidra til å heve kvaliteten, øke relevansen og styrke bærekraften for norsk film i framtida gjennom økt mangfold når det gjelder kjønn, etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, alder, seksuell orientering og geografisk tilhørighet.

Medvirkende: 

Frida Blomgren, statssekretær (V), Kulturdepartementet
Ståle Stein Berg, spillefilm- og dramakonsulent, Norsk filminstitutt. 
Iselin Shumba Skjævesland, skuespiller og aktivist. 
Stein B. Kvae, filmprodusent, Paradox AS. 
Moderator: Aslak Bonde, politisk journalist. 

Kontakt

Jakob Berg

Kommunikasjonsrådgiver
Kommunikasjon, innsikt & internasjonale forhold
+47 22 47 45 91
jakob.berg@nfi.no

Jakob Berg