Norsk filminstitutt

Vi søker samproduksjonsprosjekter for kortfilm til Euro Connection 2021 med søknadsfrist (for norske produsenter) 20. oktober. Euro Connection foregår 1. til 4. februar, under den internasjonale kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand i Frankrike.

Tid:
Mandag 1. februar - Torsdag 4. februar
Sted:
Clermont-Ferrand

Meld deg på

I 2020 deltok produksjonsselskapet Aldeles as med prosjektet Det uendelege teppet (produsent Turid Rogne) på Euro Connection. Foreløpig planlegges det for et fysisk arrangement i Clermont-Ferrand, der festivalen selvsagt vil følge alle offisielle smittevernsregler. 

Hva er Euro Connection? 

Euro Connection er et europeisk samproduksjonsforum for kortfilm som arrangeres hvert år under kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand. Forumet har som mål å fremme samarbeid mellom europeisk produksjonsselskaper om kortfilm. I 2021 er følgende land tilknyttet prosjektet: De tre baltiske landene, Belgia, Bulgaria, Croatia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, Kypros, Luxembourg, Malta, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Storbritannia og Østerrike.


Hvert av landene som samarbeider med Euro Connection kan nominere et prosjekt ved hjelp av en nasjonal jury (to prosjekter dersom det er flere enn ti nasjonale søknader). En europeisk jury velger så inntil 14 prosjekter som blir presentert i februar 2020.

Produsentene på de utvalgte prosjektene inviteres med (delvis) dekket reise, hotell i fire netter, måltider og gratis akkreditering til festivalen.


Festivalen inviterer i tillegg 10-12 produsenter til Producers Focus, disse får anledning til å presentere seg og selskapet sitt under forumet og de får dekket hotell i tre netter, måltider og gratis akkreditering til festivalen. 

Hvem kan søke?

  • Kortfilmprosjekter (fiksjon, animasjon, dokumentar) med en lengde på inntil 30 minutter.
  • Prosjekter som vil ha en europeisk samprodusent. 
  • Prosjekter må ha noe finansiering på plass (fra nasjonalt, regionalt eller lokalt fond, fra TVkanal o.l. - produsentens egenandel godtas ikke som finansiering - se søknadsskjemaet for ytterligere informasjon)
  • Prosjekter som har opptaksstart tidligst juni 2021
  • Prosjekter med tilknyttet produsent som forplikter seg til å pitche på Forumet dersom de blir utvalgt

Frister:    

  • Søknadsfrist for norske produsenter: 20. oktober 2020
  • Frist for nominasjon av nasjonalt prosjekt: 31. oktober 2020
  • Frist for innsending av engelsk søknad og manus for nasjonalt prosjekt: 8. november 2020
  • Informasjon til produsent om utvalgte prosjekter: ca 30. november 2020
  • Offentliggjøring av utvalgte prosjekter: medio januar 2021

Norske produsenter kan søke på norsk, men prosjektet som velges ut fra Norge må oversettes og søker må derfor sende inn manus og søknad på engelsk innen 8. november.


Mer informasjon og søknadsskjema finner du på hjemmesiden til kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand


Send søknad merket med Euro Connection 2021 til post@nfi.no innen 20. oktober.

 

Kontakt

Jakob Berg

Kommunikasjonsrådgiver
+47 971 977 66
jakob.berg@nfi.no

Jakob Berg