Norsk filminstitutt


Den 4. september la Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande frem strategien som har fått navnet Spillerom.
Strategien skal løfte dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet. Denne strategien skal gjelde fra 2020 til 2022. Med strategien ønsker regjeringen ikke bare å løfte spillkulturen men også å legge til for at norsk spillbransje kan vokse og hevde seg internasjonalt. Denne strategien ser vi litt nærmere på under frokostseminaret.

Tid:
Onsdag 6. november
Kl. 08.30-10.00. (Frokostmøtet starter kl. 09.00)
Sted:
Filmens hus, Tancred
Pris:
Gratis

Meld deg på

Under frokostseminaret forteller NFIs spillansvarlige Kaja Hench Dyrlie om arbeidet med spillstrategien, før vi får presentert to hyperaktuelle og relevante eksempler på  norske spill som har et globalt marked. Spillene som vises frem er Draugen, presentert av Ragnar Tørnquist fra Red Thread Games og Mosaic, presentert av Jon Cato Lorentzen og Adrian Tingstad Husby fra Krillbite. Seminaret åpnes forøvrig av ny NFI-direktør Kjersti Mo, og det vil åpnes for spørsmål fra salen når presentasjonene er ferdig. 

Arrangementet er gratis, men av hensyn til lokalets begrensninger og frokostbestilling er det obligatorisk påmelding via billett-lenken  

Kontakt

Nedin Mutic

Rådgiver Inkludering og Kommunikasjon
+47 995 38 485
nedin.mutic@nfi.no

Nedin Mutic