Vi utlyser to reisestipend á inntil kr. 5 000, for deltakelse på Les Arcs Industry Village 14-18 desember 2019. Søknadsfrist er onsdag 13. november 2019. 

Tid:
Lørdag 14. desember - Onsdag 18. desember
Sted:
Les Arcs, Frankrike
Onsdag 13. november
2019-11-13

Målgruppe: Unge (i betydningen ferske) og talentfulle spillefilmprodusenter som leter etter europeiske samprodusenter.

 
Norsk filminstitutt ønsker å legge til rette for at norske produsenter kan finne finansiering og samarbeidspartnere i Europa, med spesiell vekt på Frankrike. NFI samarbeider med  Les Arcs European Film Festival om deltakelse på festivalens marked.  
Norsk filminstitutt kan som del av dette samarbeidet sende inntil to produsenter til årets marked, som har et spesielt fokus mot Finland, Estland, Latvia og Litauen.

Deltakelse på Les Arcs Industry Village 2019 gir: 
•    Bransje-akkreditering, som gir tilgang til alle aktiviteter på markedet
•    Deltakelse på en-til-en-møter, konferanser, nettverks-lunsjer og mottakelse organisert av markedet
•    Invitasjon til åpningsseremoni, middag og mottakelse 14 desember

Som del av den norske delegasjonen slipper man å betale deltakeravgift. Man får i tillegg tre netter på dobbeltrom på festivalhotellet (inkludert frokost) og vil bli hentet med shuttlebuss på flyplassen i Genève ved behov.

Stipendet på inntil 5.000 kroner vil kunne dekke deler av kostnaden til reise og evt. overnatting ut over de tre nettene som dekkes av festivalen.

NFI vil velge ut de to deltakerne fra Norge etter at markedet har kunngjort hvilke prosjekt som er valgt ut til Industry Village. Om du har søkt om deltakelse med prosjekt, men ikke har kommet med, kan du altså også søke NFI om å delta uten prosjekt.

Vi søker etter to talentfulle produsenter med internasjonale ambisjoner. Dette kan omfatte uavhengige produsenter som driver sitt eget selskap eller juniorprodusenter i større selskaper. 

Søknaden må inneholde

  • Faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta på Les Arcs Industry Village
  • Relevant CV
  • Budsjett for reise og overnatting (hotell 3 netter er inkludert)
  • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
  • Prosjektbeskrivelse (1-2 sider) om eventuelt filmprosjekt aktuelt for samproduksjon med finansiering fra Europa

Du trenger ikke levere dokumentasjon på akkreditering da vi vil velge ut deltakerne i samarbeide med Les Arcs.


Slik søker du

For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn-knappen øverst på siden.
Velg fanen stipend til deltakelse på kurs i utlandet og merk søknaden «Les Arcs 2019». Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider
Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send.
Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner», kapittel 2.  

Søknadsfrist tirsdag 5.november 2019.

Relatert

Les mer om stipend kurs i utlandet

Les mer om Les Arcs