Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt er partner med Cinekid og vi utlyser nå stipend til 4 utvalgte produsenter som får delta digitalt i Producers’s Programme og en rekke bransjearrangement på Cinekid for Professionals i Amsterdam i perioden 15. – 23. oktober 2020. Søknadsfristen er innen mandag 31. august.

Tid:
Torsdag 15. oktober - Fredag 23. oktober
Sted:
På nett

NB! Hele arrangementet vil foregå kun digitalt.

Målgruppe: Produsenter som jobber med fiksjon (film og TV) eller dokumentarprodusenter.

De utvalgte produsentene vil få en unik mulighet til å kunne delta på en av verdens største arrangement for aktører innen barnefilm.

Cinekid for professionals er bransjedelen av festivalen, hvor produsenter, regissører, manusforfattere, distributører, innkjøpere, kringkastere, salgsagenter, etc., møtes med samme fokus; medieinnhold for barn.

Vi utlyser inntil fire stipend for produsenter for å delta på Cinekid for Professionals med et eksklusivt opplegg.

Hva stipendet inkluderer

Stipendet inkluderer deltakelse på den eksklusive møteplassen Producers Programme, online og en akkreditering til Cinekid for Professionals, som består av Junior-Co-production Market, Industry forum og Screeningclub:

  • Deltakelse på Producers Programme. Et utvalg av internasjonale barnefilmprodusenter, valgt ut av partnerlandene, møtes til speed-dating. Dette foregår digitalt torsdag 15. og fredag 16.oktober.
  • Industry Forum Online, tilgang til 3 dager med foredrag og presentasjoner. Dette foregår mandag 19., tirsdag 20. og onsdag 21. oktober.
  • Finansieringsforumet Junior Co-Production Market/JCM, hvor du også kan få tilgang til egne møter med andre deltakere/prosjekter. Dette foregår torsdag 22. og fredag 23. oktober.

Det er mulig å søke om stipendet selv om man ikke har eget prosjekt, men vi oppfordrer særskilt produsenter med barnefilmprosjekter til å søke.

Hva søknaden må inneholde

Søknadens innhold og hva du trenger å levere framgår i søknadsportalen, men fremhever her det mest sentrale:

  • Faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta på Producers Programme/Cinekid for Professionals
  • Relevant CV
  • Prosjektbeskrivelse (1-2 sider) om eventuelt eget barnefilmprosjekt

Til søknad om disse stipendene trenger du ikke levere dokumentasjon på akkreditering, da dette dekkes av stipendet. Du trenger heller ikke å levere budsjett, da kostnadene for deltakelsen dekkes av stipendet.

Slik søker du

For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på Min side (via Logg inn-knappen øverst på siden).

  • Velg fanen Reisestipend utland og velg Utlyst av NFI, merk søknaden ”Cinekid 2020”.
  • Du kan jobbe med søknaden i etapper, og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider.
  • Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send.

I henhold til Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner», kapittel 2. skal tilskuddene over tid bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen. Ved tildeling vil vi prioritere å spre stipendene til deltagere fra ulike selskap.

Søknadsfristen er innen mandag 31. august.

Se også: 

Reisestipend utland
Cinekid for professionals
Junior Co-production Market
Industry Forum 
Screeningclub

Kontakt

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen@nfi.no

Rune Tellefsen