Norsk filminstitutt

Her finner du en samlet oversikt over alle våre tilskuddsordninger.

Spillefilm

Ordning

Manusutvikling
Ideutvikling Nye veier
Rammetilskudd for utvikling
Utvikling og produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering
Nye veier, Utvikling og produksjon etter konsulentvurdering
Spillefilm etter markedsvurdering
Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent
Sørfond
Insentivordningen
Etterhåndstilskudd
Lansering Norge
Lansering Utland
Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Dokumentarfilm

Ordning

Manusutvikling
Ideutvikling Nye veier
Rammetilskudd for utvikling
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Utvikling og produksjon av dokumentarserier etter konsulentvurdering
Nye veier, Utvikling og produksjon etter konsulentvurdering
Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent
Sørfond
Insentivordningen
Etterhåndstilskudd
Lansering Norge
Lansering Utland
Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Dramaserier

Ordning

Manusutvikling
Ideutvikling Nye veier
Rammetilskudd for utvikling
Utvikling av dramaserier markedsvurdering
Utvikling og produksjon av dramaserier etter konsulentvurdering
Nye veier, Utvikling og produksjon etter konsulentvurdering
Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent
Insentivordningen
Lansering Norge
Lansering Utland
Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Kortfilm

Ordning

Utvikling og produksjon av kortfilm etter konsulentvurdering
Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent
Lansering Norge
Lansering Utland
Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Spill

Ordning

Manusutvikling
Utvikling av spill etter kunstnerisk vurdering
Lansering Norge
Lansering Utland
Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer

Kurs og seminarer

Ordning

Film- og kinoteknisk rådgivning
Kompetansehevende tiltak for formidlere og pedagoger
Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje

Stipend, reisestøtte og faglig utvikling

Ordning

Reisestipend utland
UDs reisestøtte til internasjonale eksperter og presse
VIP-stipend

Filmformidling

Ordning

Cinematek- og filmklubbvirksomhet
Filmfestivaler
Filmkulturelle tiltak
Kinodistribusjon og underskuddsgaranti
Lokale film- og kinotiltak
Nasjonale profileringstiltak
Videodistribusjon

  • Samproduksjon

    Samproduksjon: Prosjekter der den norske produsenten er minoritetsprodusent. Produksjonen må være definert som et kulturprodukt i opphavslandet.

Alle nøkkelbegreper