Skal du produsere en stor internasjonal film eller serie i Norge, kan du søke om å få refundert inntil 25% av dine utgifter. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrist

Insentivordningen har en årlig søknadsfrist. Dersom det er tilgjengelige midler etter tildeling, blir det utlyst søknadsfrist for tildelingsrunde nummer to gjeldende kalenderår.

Søknadsfrist for insentivordningen er 26. november 2019.

Søknad må være innsendt før produksjonsstart i Norge.

Budsjettet for 2019 var totalt 78 millioner kroner.

Hvem kan søke?

Norske og utenlandske produksjonsselskaper, eller den de gir fullmakt til, kan søke om tilskudd.

Format

Spillefilm, dokumentarfilm- og serier og dramaserier. Animasjonsfilm, studioproduksjoner og etterarbeid rommes også av tilskuddsordningen.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om å få refundert inntil 25% av produksjonens godkjente kostnader i Norge.

Vilkår for ordningen

Vilkår for å søke

  • Minst 30% av finansieringen må være internasjonal
  • Du må dokumentere at produksjonen har internasjonal distribusjon
  • Du må oppfylle minimumskravet i kvalifiseringstesten
  • Du må dokumentere bruk på minimum 2 millioner NOK i Norge

Totalt produksjonsbudsjett må minimum være:

  • 25 mill NOK for spillefilm
  • 10 mill NOK for dokumentarfilm
  • 10 mill NOK per episode for dramaserie
  • 5 mill NOK per episode for dokumentarserie

Hovedprodusenten må ha produsert minst én film eller serie med bred distribusjon de fem siste årene.

Vilkår for å få utbetalt tilskudd

Det må opprettes et eget selskap i det norske enhetsregisteret for produksjonen

Viktige krav til søknaden

Det er ikke mulig å mellomlagre søknadsskjemaet, så du bør ha all informasjon klar før du påbegynner innfyllingen av skjemaet. Du finner en komplett søkeveiledning her.


Kontakt

Produksjonsrådgiver Insentivordningen

Tina Beate Goa Fagerheim

Produksjonsrådgiver insentivordning og Sørfond
+47 416 71 012 
Tina.Beate.Goa.Fagerheim@nfi.no

Tina Beate Goa Fagerheim