Gjennom denne ordningen kan du søke tilskudd til drifts- og prosjektmidler til cinematekvirksomhet og filmklubbforbund. Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

15. okt. 2019

Tall og fakta

I 2016 delte vi ut i alt 7.290.000 kroner fordelt på syv søkere.

Hvem kan søke?

Etablerte cinematek utenfor Oslo, Norsk Filmklubbforbund, eller tilsvarende virksomhet for norske filmklubber, registrert i Enhetsregisteret.

Dette kan du søke om

Du kan søke om driftsmidler, for eksempel til lønn, reise, filmleie, frakt og markedsføring.

Vi gir også tilskudd til spesielle satsninger som går utover årlig drift og programmering, som for eksempel spesielle investeringskostnader.

Søker du om prosjektmidler, må du gjøre det sammen med søknad om driftsmidler. Mottar du tilskudd under denne ordningen, vil du ikke få støtte til filmformidling under andre tilskuddsordninger.

Tilskudd til cinematek skal ikke overstige 70 % av cinematekets samlede budsjett. Vi gir driftstilskudd kun til virksomheter med en profesjonell helårsdrift.

Vilkår for tilskudd

Viktige krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Dokumentasjon på at du er en profesjonell cinematek- eller filmklubbaktør
  • Tidligere oppnådde resultater og besøkstall
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett som omfatter alle aktiviteter du søker støtte til
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Jan Langlo

Seksjonsleder
Cinemateket
+47 22 47 46 33
jan.langlo@nfi.no

Jan Langlo
  • Tidligere resultater

    Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper