Gjennom denne ordningen kan du søke tilskudd til drifts- og prosjektmidler til cinematekvirksomhet og filmklubbforbund. Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

15. okt. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Etablerte cinematek utenfor Oslo, Norsk Filmklubbforbund, eller tilsvarende virksomhet for norske filmklubber, registrert i Enhetsregisteret.

Dette kan du søke om

Du kan søke om driftsmidler, for eksempel til lønn, reise, filmleie, frakt og markedsføring.

Vi gir også tilskudd til spesielle satsninger som går utover årlig drift og programmering, som for eksempel spesielle investeringskostnader.

Søker du om prosjektmidler, må du gjøre det sammen med søknad om driftsmidler. Mottar du tilskudd under denne ordningen, vil du ikke få støtte til filmformidling under andre tilskuddsordninger.

Tilskudd til cinematek skal ikke overstige 70 % av cinematekets samlede budsjett. Vi gir driftstilskudd kun til virksomheter med en profesjonell helårsdrift.

Vilkår for tilskudd

Viktige krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Dokumentasjon på at du er en profesjonell cinematek- eller filmklubbaktør
  • Tidligere oppnådde resultater og besøkstall
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett som omfatter alle aktiviteter du søker støtte til
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger
+47 917 35 598
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Ole Petter Bakken

Rådgiver tilskudd arrangement/visning/Cinematek/filmklubb
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken@nfi.no

Ole Petter Bakken
  • Tidligere resultater

    Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper