Norsk filminstitutt

Ordningen skal bidra til å øke formidling og kunnskapen om norsk og utenlandsk film og filmhistorie, og styrke cinematek- og filmklubbvirksomheten i Norge.

§ 5. Tilskudd til cinematek- og filmklubbvirksomhet

Søknadsfrister

15. okt. 2020 kl. 12.00, 18. okt. 2021 kl. 12.00

Vi anbefaler at du starter søknadsprosessen i god tid før fristen, slik at du får nok tid til å innhente nødvendig dokumentasjon.

Hvem kan søke?

Etablerte cinematek utenfor Oslo, Norsk Filmklubbforbund, eller tilsvarende virksomhet for norske filmklubber, registrert i Enhetsregisteret.

Dette kan du søke om

 • Driftsmidler (for eksempel til lønn, reise, filmleie, frakt og markedsføring).
 • Satsninger som går utover årlig drift og programmering (for eksempel spesielle investeringer eller prosjekter).

Søker du om prosjektmidler, må du gjøre det sammen med søknad om driftsmidler.

Tilskudd til cinematek skal ikke overstige 70 % av cinematekets samlede budsjett. Vi gir driftstilskudd kun til virksomheter med en profesjonell helårsdrift.

Vilkår for tilskudd

 • Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.
 • Programmet må oppfylle NFIs kriterier for cinematekvirksomhet.

Mottar du tilskudd under denne ordningen, vil du ikke få støtte til filmformidling under andre av våre tilskuddsordninger.

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest forskriften før du søker om tilskudd

 • Dokumentasjon på at du er en profesjonell cinematek- eller filmklubbaktør.
 • Tidligere oppnådde resultater og besøkstall.
 • Prosjektbeskrivelse.
 • Budsjett som omfatter alle aktiviteter du søker støtte til.
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert.

Prioritering og vekting av søknader

Vi gjør en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av søknadene.

Søknadene til cinematekvirksomhet blir vurdert opp mot hverandre. Følgende faktorer har betydning for vurderingen:

 • Profil (i tråd med generelle retningslinjer for cinematekvirksomhet).
 • Evne til å stimulere interessen for filmhistorie og filmkunst lokalt og regionalt.
 • Aktivitetsnivå (antall visninger, titler og arrangementer).
 • Synlighet som kulturinstitusjon lokalt og regionalt.
 • Evne til å nå relevante målgrupper.
 • Økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne.

For filmklubbforbund vil følgende ha betydning:

 • Evne til å stimulere interessen for filmhistorie og filmkultur i Norge.
 • Aktivitetsnivå (prosjekter og tiltak nasjonalt).
 • Aktiviteter rettet mot barn og unge.
 • Økonomisk, faglig og praktisk gjennomføringsevne.

Vi vil prioritere søkere med relevante profesjonelle erfaringer og gode tidligere resultater.

Saksbehandling

Kontakt

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Ole Petter Bakken

Rådgiver festivaler, cinematek, arrangementer
NFI Bergen
+47 930 98 161
ole.petter.bakken@nfi.no

Ole Petter Bakken
 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

Alle nøkkelbegreper