Driver du kino i Norge? Da kan du søke om tilskudd til tiltak som bidrar til bredde i filmtilbudet og økt oppmerksomhet om din lokale kino. Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

01. feb. 2018, 01. juni 2018, 01. okt. 2018

Hvem kan søke?

Alle etablerte kinoer i Norge.

Dette kan du søke om

Du kan søke om prosjektmidler, for eksempel til reise og opphold for gjester, honorarer og markedsføring.

Vi gir ikke tilskudd til ordinære driftsutgifter.

Vi anbefaler at du søker om tilskudd til flere tiltak samtidig, som samlet bidrar til en felles målsetning, og ikke enkeltvis.

Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltakene.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad minst to måneder før prosjektet skal starte.

Viktige krav til søknaden

  • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
  • Informasjon om arrangør og kinovirksomheten
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Ole Petter Bakken

Formidlingsrådgiver festivaler, visning og arrangement
NFI Bergen
+47 22 47 45 72
ole.petter.bakken@nfi.no

Ole Petter Bakken