Vi har satt ned et utvalg på fire personer som skal vurdere søknader om tilskudd til filmfestivaler. Utvalget sitter for perioden 2017 - 2019.

Nina Refseth (utvalgsleder)

Refseth er administrerende direktør for Museene i Sør-Trøndelag. Hun var tidligere direktør for Norsk filminstitutt og konserndirektør i A-media. Kom til filmbransjen fra jobben som forlagsdirektør og daglig leder i Det Norske Samlaget. Refseth er utdannet cand.philol. med hovedfag i idéhistorie. Hun har hatt en rekke verv innen kultur og media, og er i dag blant annet styreleder for Det norske teatret og Filminvest3 AS .

Mona Steffensen

Mona Steffensen har arbeidet i filmbransjen i over 15 år, sist som daglig leder og produsent i Original Film. Nå jobber hun som kontorfullmektig i Danmarks Domstole. Hun har i årenes løp produsert en rekke kort- og dokumentarfilmer (blant annet Levis Hest, Varde, There’s Always Next Season, Pil og Bue, Eagle Boy), og debuterer snart som spillefilmprodusent med Oskars Amerika. Steffensen var også produsent for tv-serien Hjerterått for NRK Super.

Yngve Sæther

Yngve Sæther er produsent i Motlys og har blant annet produsert spillefilmene Mannen som elsket Yngve, Oslo 31. august, Kompani Orheim, Som du ser meg og Kvinner i for store herreskjorter. Han har tidligere vært leder for Cinemateket i Trondheim, styreleder for Arthaus og jobbet i fem år hos NFI som programansvarlig for Cinemateket. Han produserer nå TV-serien Hjemmebane sammen med NRK.

Tine Fischer

Grunnlegger og direktør for den internasjonale dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, og har tidligere jobbet fem år i Dansk filminstitutt. Hun har også erfaring med kuratering knyttet til visning av kunstfilm. I 2009 gjennomførte Fischer The European Producers Programme EAVE, og er i dag eier av selskapet Fischer Film Production, der hun virker som produsent på både nasjonale og europeiske produksjoner.

Monica Larsson (varamedlem)

Larsson har jobbet med festivaler på alle nivåer siden 1992. For tiden er hun prosjektleder for Rikskonsertenes/Kulturtankens internasjonale utviklingsprosjekter og har jobbet som seniorrådgiver i Kulturmeglerne i 4,5 år. Hun er styreleder i by:Larm, Nordens største musikkbransjefestival og styremedlem i Øyafestivalen og Sentralen. Hun var daglig leder i Norsk Rockforbund, konsertarrangørenes interesseorganisasjon, fra 2004-2009 og utvalgsleder i Norsk Kulturråd 2009-2011 (arrangør- og musikerstøtten).