Skal du sette opp en utenlandsk film på kino i Norge? Da kan du søke om underskuddsgaranti eller tilskudd til å dekke kostnader knyttet til kinodistribusjon gjennom denne ordningen. Du må ha lest forskriften før du søker.

Søknadsfrister

15. des. 2017, 15. mars 2018, 15. juni 2018, 19. sep. 2018, 15. des. 2018

Hvem kan søke?

Alle organisasjoner, stiftelser eller selskap registrert i Enhetsregisteret som driver med profesjonell filmdistribusjon.

Filmer med utenlandsk hovedprodusent og norsk minoritetsprodusent som kvalifiserer til NFIs lanseringstilskudd kan ikke motta tilskudd eller underskuddsgaranti etter denne ordningen.

Dette kan du søke om

Du kan søke om prosjektmidler opptil 125.000 kroner per filmtittel for å dekke kostnader til:

 • Distribusjon, for eksempel kjøp av filmrettigheter (minimumsgaranti), teksting av film og utvikling av norske og samiske versjoner av barnefilm
 • Markedsføring, for eksempel honorarer, trykking og design

Du kan søke om underskuddsgaranti opptil 300.000 kroner av filmens totale budsjett. For barnefilm kan du søke opptil 350.000 kroner.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad i god tid før filmens premieredato. Du bør imidlertid ikke søke mer enn åtte måneder før filmen skal settes opp, ti måneder for barnefilm.

Filmen skal være tilgjengelig for alle som ønsker å vise filmen offentlig på ordinære markedsmessige vilkår.

Du må sørge for at utvalget som behandler søknaden, får mulighet for påsyn av filmen innen søknadsfrist, for eksempel i form av videolenke.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Dokumentasjon på dine kvalifikasjoner som distributør
 • Utfylt lanseringsplan (se mal)
 • Besøkstall fra dine fem siste filmer som har vært gjennom ordinær kinodistribusjon
 • Budsjett
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson

For spørsmål om kriterier og faglig innhold

Stig Andresen

Fagleder tilskuddsforvaltning filmformidling
+47 22 47 45 62
stig.andresen@nfi.no

Stig Andresen
 • Minimumsgaranti

  Norsk filminstiutts definisjon av minimumsgaranti (MG) er forhåndssalg av visningsrett.

  For at en minimumsgaranti skal akkumulere etterhåndstilskudd, skal avtaler om forhåndssalg av visningsrett inneholde salgssum og klart definere hvilke av filmens inntekter som skal avregnes mot minimumsgarantien.

  Kjøper kan ikke kreve renter og/eller avkastning på beløpet eller kreve sikkerhet i andre inntekter enn det avtalen gjelder. Selger må fakturere kjøper og hele salgssummen skal være innbetalt før premiere. 

  Internt salg innenfor samme selskap godkjennes ikke. Alle forhåndssalg inngått før filmens premiere skal godkjennes spesielt av NFI for at de skal kunne være gyldige som grunnlag for utløsning av etterhåndstilskudd.

 • Ordinær kinodistribusjon i Norge

  NFI gjør en samlet vurdering av antall kinoer, størrelsen og inntektspotensialet til kinoene, sett i forhold til filmens sjanger og målgruppe. Et minstekrav er normal oppsetning i tre av de seks største byene i Norge, men dette alene er ikke tilstrekkelig. Normal oppsetning vil si kvelds- og helgevisninger i løpet av en uke, og forretningsmessig avregning av minsteleie.

Alle nøkkelbegreper