Er du rettighetshaver på kort- eller dokumentarfilm? Da kan du søke om å få filmen din med i innkjøpsordningen. Filmene som blir kjøpt inn blir lagt tilgjengelig for alle med nasjonale lånekort på biblioteket, gjennom strømmetjenesten Filmbib.

Søknadsfrister

30. april 2018, 30. sep. 2018

Hvem kan søke?

Rettighetshavere til norsk kort- og dokumentarfilm

Dette kan du søke om

Ordningen gjelder innkjøp av nye og eldre norske kort- og dokumentarfilmer for barn og voksne innenfor en kostnadsramme som blir fastsatt hvert år. Antall filmer vi kjøper inn varierer fra år til år. De filmene som kommer med i ordningen blir lagt tilgjengelig til bruk i norske bibliotek gjennom strømmetjenesten Filmbib. Standard vederlag er satt til:

 • 15.000 kroner for innkjøp av kortfilm
 • 25.000 kroner for innkjøp av dokumentarfilm

Vederlaget fordeles 60/40 mellom rettighetshaver og Filmvederlagsfondet.

Vilkår for å kunne søke

 • Du må være filmens rettighetshaver
 • Filmen kan ikke være eldre enn to år gammel (produksjonsår)
 • Filmen må ha hatt offentlig visning i Norge

Krav til søknaden

 • Navn og kontaktinformasjon på rettighetshaver, produsent og regissør
 • Produksjonsår og spilletid
 • Oversikt over kjent distribusjon/visninger i Norge
 • Oversikt over eventuelle nominasjoner og priser
 • Kort synopsis

Påsynsmateriale må være digitalt tilgjengelig.

Som søker må du lese retningslinjene, spesielt punkt 3, før du fyller ut søknadsskjemaet. Dersom din søknad følger retningslinjene vil din film bli vurdert av utvalget for innkjøp.

Kontakt

Christina Iverson

Formidlingsrådgiver innkjøpsordninger
+47 22 47 45 14
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson
 • Synopsis

  Et synopsis er en kort fremstilling av en historie, hvor vesentlige karakterer, deres motivasjoner og handlinger er med.

  I et synopsis presenteres historien fra begynnelse til slutt, ofte i presens. Det er viktig at det dramatiske potensiale synliggjøres. 

  Det skal komme frem hvilken sjanger historien beveger seg i, og hvilken tone man er ute etter å treffe. Målet er å gi leseren et så tydelig og tiltrekkende bilde av historien som mulig.

Alle nøkkelbegreper