Er du spillprodusent? Da kan du søke om å få spillet ditt med i innkjøpsordningen. Spillene som blir kjøpt inn blir lagt tilgjengelig for alle norske bibliotek slik at låntagerne kan benytte seg av spillene.

Søknadsfrister

01. sep. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Alle norske spillprodusenter.

Dette kan du søke om

Ordningen gjelder innkjøp av nye norske spill for barn, ungdom og voksne innenfor en kostnadsramme som blir fastsatt hvert år. Antall spill vi kjøper inn varierer fra år til år. Spillene vi kjøper, blir lagt tilgjengelig for bruk i norske bibliotek.

Vi beregner innkjøpsprisen på grunnlag av utsalgspris.

Vilkår for å kunne søke

  • Spillet må ikke være eldre enn to år gammelt (produksjonsår)
  • Spillet må være utgitt

Før du søker må du ha lest retningslinjene for ordningen.

Krav til søknaden

  • Navn og kontaktinformasjon til spillprodusent
  • Informasjon om spillet
  • Dokumentasjon på utsalgspris ved lanseringstidspunkt
  • Fire vurderingseksemplarer av spillet (lenke, kode, testflight eller annet)

Søknad om å bli tatt opp i innkjøpsordningen skal fylles ut på eget skjema for hver tittel.

Kontakt

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger
+47 917 35 598
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson