Norsk filminstitutt

Ordningen skal bidra til at publikum får tilgang til norske dataspill i biblioteket.

Søknadsfrister

07. okt. 2020 kl. 12.00

Vi anbefaler at du starter søknadsprosessen i god tid før fristen, slik at du får nok tid til å innhente nødvendig dokumentasjon.

Hvem kan søke

Produsenter av norske dataspill. Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

Dette kan du søke om

Du kan søke om innkjøp av norske dataspill, både i fysisk utgave til utlån og/eller til nedlasting og bruk i biblioteket. Antall eksemplarer som kjøpes inn fastsettes ved vedtak.

Vederlag per eksemplar beregnes ut ifra hva spillet kostet ved lansering på den plattformen som kjøpes inn (se retningslinjene punkt 4.2).

Vilkår for innkjøp

 • Du må rettighetene til å selge spillet
 • Spillet må være utgitt inneværende år og ikke lenger tilbake enn to år i tid til den plattformen du søker med
 • Spillet bør ha norsk eller samisk tale eller teksting
 • Det skal ikke være kjøp i spillet («in app purchases» modeller eller lignende)
 • Søker må tilrettelegge for overlevering av spillet til bibliotekene, og tilby support
 • Det må følge med bruksanvisning til spillet

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest retningslinjene før du søker om innkjøp.

Søknaden skal inneholde:

 • Fire vurderingseksemplarer av spillet (lenker til en spillbar versjon av spillet)
 • Informasjon om spillet (årstall, plattform, aldersgrense, språk, omtale og sjanger)
 • Dokumentasjon på utsalgspris ved lanseringstidspunkt

Søknad skal fylles ut på eget skjema for hver tittel.

Prioritering og vekting av søknader

Spillene blir vurdert på bakgrunn av ordningens retningslinjer og en skjønnsmessig vurdering av innkomne søknader. Det blir lagt særlig vekt på:

 • Spill for barn og unge
 • Mangfold i tematikk, sjangre/uttrykk
 • Norsk og samisk språk

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt seks uker.
 • NFI oppnevner et utvalg på tre personer til å vurdere hvilke spill som skal kjøpes inn. Utvalget består av personer med kjennskap til spillbransjen og bibliotekene, og sitter i en periode av ett år av gangen.
 • På bakgrunn av anbefalinger fra utvalget, vil saksbehandler hos NFI innstille til innkjøp.
 • Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger
+47 917 35 598
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson