Norsk filminstitutt

Ordningen skal bidra til at publikum får tilgang til norske dataspill i biblioteket.

Søknadsfrister

07. okt. 2020 kl. 12.00

Vi anbefaler at du starter søknadsprosessen i god tid før fristen, slik at du får nok tid til å innhente nødvendig dokumentasjon.

Hvem kan søke

Produsenter av norske dataspill, spillutviklere. Søker må være registrert i Enhetsregisteret, og ha distribusjonrett til spillet.

Dette kan du søke om

Innkjøp av nye norske dataspill, både i fysisk utgave til utlån og/eller til nedlasting og bruk i bibliotekene.

 • Du kan søke med samme spill til flere plattformer.
 • Du kan søke med spill som er innkjøpt tidligere og som kommer til en ny plattform.
 • Du kan søke om tilskudd til å utgi spillet i fysisk versjon, som del av innkjøpet. Du må da dokumentere hvilke trykkekostnader som vil påløpe. NFI vil kunne dekke opp til 100.000 kr. av slike kostnader.

Vederlaget for innkjøpte spill er en engangssum som varierer ut fra hvor mye spillet koster, og antall eksemplarer som kjøpes inn til de ulike plattformene. Beløp per eksemplar beregnes ut ifra hva spillet koster til den plattformen det kjøpes inn til. Utgangspunktet er dagens markedspris ekskl. MVA (og ikke spillets lanseringspris slik som i tidligere innkjøpsrunder). Se retningslinjene punkt 3.2 for detaljer.

Vilkår for innkjøp

 • Du må ha rettighetene til å selge spillet.
 • Spillet må være ferdig produsert og utgitt, eller det skal utgis innen seks måneder fra søknadsfristen. Spillet kan ikke være utgitt lenger tilbake enn tre år.
 • Spillet bør ha norsk eller samisk tale og/eller teksting.
 • Det skal ikke være kjøp eller reklame i spillet.
 • Mobilspill og konsollspill må leveres med koder til å løse inn spillet. Spill i fysisk versjon må leveres til NFI, eller annet oppgitt mottakssted (se retningslinjene punkt 3.3).
 • Det må følge med bruksanvisning til spillet.
 • Spillet må være tilgjengelig for bibliotekene i to år.

Antall eksemplarer og bruk

Dersom spillet blir vedtatt innkjøpt, vil det som regel bli kjøpt inn i 750 eksemplarer. Unntak fra dette er basert på en samlet vurdering av hvor anvendelig spillet er for de ulike bibliotekene, og omfatter blant annet mobilspill for android og VR-spill.

Er spillet tilgjengelig til flere plattformer, fordeles antall eksemplarer som kjøpes inn på flere formater slik at flest mulig bibliotek kan ta spillet i bruk.

For spill som er innkjøpt tidligere, men som får vedtak om innkjøp på annen plattform/konsoll vil det kjøpes inn i 250 eksemplarer. Unntaket er spill i fysiske versjoner som også her vil kjøpes inn i 750 eksemplarer.

Innkjøpte spill kan benyttes til utlån og til arrangementer i bibliotekregi, samt som tilbud til elever i skolebibliotekene. Spill som installeres på utstyr som kun kan benyttes i bibliotekets/skolens lokaler vil benyttes til spilling i biblioteket eller i undervisningstiden på skolen.

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest retningslinjene før du søker om innkjøp.

Søknad skal fylles ut på eget skjema for hver tittel. Søknaden skal inneholde:

 • Fire vurderingseksemplarer av spillet (lenker til en spillbar versjon av spillet).
 • Informasjon om spillet (årstall, plattform, aldersgrense, språk, omtale og sjanger).
 • Dokumentasjon på netto markedspris (dvs. hvor mye spillet koster på søkertidspunktet, uten MVA).

Prioritering og vekting av søknader

Spillene blir vurdert på bakgrunn av ordningens retningslinjer og en skjønnsmessig vurdering av innkomne søknader. Det blir lagt særlig vekt på:

 • Mangfold i tematikk, sjangre og uttrykk
 • Spill for barn og unge
 • Spillets anvendelighet i bibliotek
 • Spillets kvalitet
 • Norsk og samisk språk

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt seks uker.
 • NFI oppnevner et utvalg på tre personer til å vurdere hvilke spill som skal kjøpes inn. Utvalget består av personer med kunnskap om spill, og kjennskap til norsk spillbransje, og minst én representant fra biblioteksektoren, og sitter i en periode av ett år av gangen.
 • På bakgrunn av anbefalinger fra utvalget, vil saksbehandler hos NFI innstille hvilke spill som kjøpes inn og hvor mange.
 • Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger
+47 917 35 598
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson