NFI oppnevner et eget utvalg på tre personer til å vurdere hvilke spill som skal kjøpes inn til bibliotekene. Utvalget består av personer med kjennskap til spillbransjen og bibliotekene. Utvalget sitter i en periode på ett år av gangen.

Utvalget for 2019 består av

  • Per Eide (Bergen bibliotek).
  • Marte Storbråten Ytterbøe (Deichman). 
  • Magnus Tellefsen (NFI).