NFI overfører all saksbehandling til nytt system. Dette åpner 14. januar 2020. Gammelt system er nå stengt.
Før du søker er det viktig at du leser forskriften og gjør deg kjent med formålet og hvilke krav og vilkår som gjelder for bruk av midlene.
Alle søkere må registrere seg i den nye søknadsportalen. Det kan du gjøre nå selv om ikke søknaden kan leveres før vi åpner selve søknadsmodulen 14. januar.

Søknadsfrister

Second opinion produksjon: 07. nov. 2019 kl. 12.00
Produksjon: 23. jan. 2020 kl. 12.00, 31. mars 2020 kl. 12.00, 28. aug. 2020 kl. 12.00

Vi behandler søknader om tilskudd til utvikling fortløpende.

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Tall og fakta

I 2018 ble det tildelt 3 utviklingstilskudd og 25 produksjonstilskudd i ordningen. Det kom inn 15 søknader om utviklingstilskudd og 117 søknader om produksjonstilskudd. Totalt budsjett for kortfilm for 2019 er ca. 19 millioner kroner.


Se tildelinger

Format

Kortfilm

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning. I 2016 ble det gitt tilskudd til fire utviklingsprosjekter hvorav tre prosjekter var animasjonsprosjekter. Tilskudd til ren manusutvikling prioriteres ikke.
 • Du kan søke om produksjonstilskudd frem til ferdigstilt film.

Vilkår for tilskudd

 • Søker må være et aksjeselskap.
 • Søker du om tilskudd på opp til 300 000 kroner kan kravet om aksjeselskap fravikes.
 • Søknaden må være sendt inn før arbeidet du søker om tilskudd til påbegynnes.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Manuskript/prosjektbeskrivelse
 • Reginotat
 • Kalkyle og finansieringsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Regissør, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet)
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Ravn Wikhaug

Produksjonsrådgiver dokumentar- og kortfilm
047 458 05 229
ravn.wikhaug@nfi.no

Ravn Wikhaug
 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper