Du kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Produksjon: 17. jan. 2019, 10. mars 2019, 28. aug. 2019

Vi behandler søknader om tilskudd til utvikling fortløpende.

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Tall og fakta

I 2016 ble det tildelt 4 utviklingstilskudd og 23 produksjonstilskudd i ordningen. Det kom inn 17 søknader om utviklingstilskudd og 170 søknader om produksjonstilskudd. Budsjettrammen for 2017 er ca. 15 millioner kroner.
Se tildelinger

Format

Kortfilm

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning. I 2016 ble det gitt tilskudd til fire utviklingsprosjekter hvorav tre prosjekter var animasjonsprosjekter. Tilskudd til ren manusutvikling prioriteres ikke.
 • Du kan søke om produksjonstilskudd frem til ferdigstilt film.

Vilkår for tilskudd

 • Søker må være et aksjeselskap.
 • Søker du om tilskudd på opp til 300 000 kroner kan kravet om aksjeselskap fravikes.
 • Søknaden må være sendt inn før arbeidet du søker om tilskudd til påbegynnes.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Manuskript/prosjektbeskrivelse
 • Reginotat
 • Kalkyle og finansieringsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Regissør, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater (skjema legges ved under "prosjektinformasjon, andre evt. vedlegg" i det aktuelle søknadsskjemaet)
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Ingrid Festøy Ottesen

Produksjonsrådgiver dramaserier og talentprogram
+47 22 47 80 49
ingrid.festoy.ottesen@nfi.no

Ingrid Festøy Ottesen
 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper