Norsk filminstitutt

Ordningen skal stimulere personlig fortellerevne, nyskapning og kunstnerisk vågemot, samt bidra til utvikling av talentfulle regissører og manuskriptforfattere.

Ordningen skal støtte produksjon av filmfortellinger med høy profesjonell og kunstnerisk kvalitet, kulturell tilhørighet og samfunnsmessig engasjement som både utfordrer og underholder.

Mangfoldet i det norske samfunnet skal gjenspeiles både på skaper- og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrister

Produksjon: 23. jan. 2020 kl. 12.00, 31. mars 2020 kl. 12.00, 28. aug. 2020 kl. 12.00
Second opinion: 05. nov. 2020 kl. 12.00

Vi behandler søknader om tilskudd til utvikling fortløpende.

NB: Søknadsfristen 5. november gjelder kun for kortfilm second opinion (prosjekter som har fått avslag hos kortfilmkonsulent). Gjelder kun produksjon.

Hvem kan søke?

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.
 • Tilskuddsforvalter kan godta at søker har annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med betydelig profesjonell erfaring. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett.

Format

Kortfilm

Hva kan du søke om?

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning.Tilskudd til ren manusutvikling prioriteres ikke.
 • Du kan søke om produksjonstilskudd frem til ferdigstilt film.

Vilkår for tilskudd

 • Søker må være et aksjeselskap.
 • Søker du om tilskudd på opp til 300 000 kroner kan kravet om aksjeselskap fravikes.
 • Søknaden må være sendt inn før arbeidet du søker om tilskudd til påbegynnes.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten.

Viktige krav til søknaden

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

 • Manuskript/prosjektbeskrivelse.
 • Reginotat.
 • Kalkyle og finansieringsplan.
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet.
 • Regissør, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater.

Dokumenter og maler som benyttes for denne ordningen

Prioritering og vekting av søknader

 • Vi vurderer prosjektet ut fra fortellermessige og produksjonsmessige forhold, med spesiell vekt på den kunstneriske kvaliteten.
 • Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til å bedre kjønnsbalansen.
 • Det er særlig regissørens kunstneriske resultater som vektlegges i prioriteringen.

Saksbehandling

 • Kortfilmkonsulent vurderer søknaden i samråd med produksjonsrådgiver.
 • Saksbehandlingstid er 6-8 uker.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Ravn Wikhaug

Produksjonsrådgiver dokumentar- og kortfilm
047 458 05 229
ravn.wikhaug@nfi.no

Ravn Wikhaug
 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper