Du kan søke om tilskudd til å utvikle dataspill og andre interaktive produksjoner på norsk. Vi gir tilskudd til alle sjangre og spill på alle plattformer. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

22. jan. 2020, 15. april 2020

Hvem kan søke?

Profesjonelle spillutviklere

Tall og fakta

I 2018 ble det tildelt 27 utviklingstilskudd i ordningen, det kom inn 70 søknader. Budsjettrammen for 2019 er ca. 24 millioner kroner.
Se tildelinger

Format

Spill og interaktive produksjoner

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til spill.
 • Du kan søke i flere utviklingsfaser.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Vi gir tilskudd til utvikling av norskspråklige spill med aldersgrense til og med 16 år.
 • Vi kan gjøre unntak for kravet om aksjeselskap ved tilskudd opptil 100 000 kroner.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten for å kunne søke.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Prosjektbeskrivelse i mal, kalkyle og finansieringsplan.
 • Bekreftelse på at du har rettigheter til prosjektet.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknad

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Kaja Hench Dyrlie

Seksjonsleder
Produksjon
+47 22 47 66 51
kaja.hench.dyrlie@nfi.no

Kaja Hench Dyrlie
 • Ekspertpanel

  NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper