Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til utvikling av norske dataspill. Før du søker er det viktig at du leser forskriften og gjør deg kjent med formålet og hvilke krav og vilkår som gjelder for bruk av midlene.

Søknadsfrister

22. jan. 2020 kl. 12.00, 15. april 2020 kl. 12.00, 15. sep. 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Profesjonelle spillutviklere

Format

Spill og interaktive produksjoner

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til spill.
 • Du kan søke i flere utviklingsfaser.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Vi gir tilskudd til utvikling av norskspråklige spill med aldersgrense til og med 16 år.
 • Vi kan gjøre unntak for kravet om aksjeselskap ved tilskudd opptil 100 000 kroner.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten for å kunne søke.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Prosjektbeskrivelse, kalkyle og finansieringsplan.
 • Bekreftelse på at du har rettigheter til prosjektet.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Dokumenter og maler

Klikk HER for en oversikt over andre nasjonale tilskuddsordninger til spill.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknad

Kaia Høidalen

Rådgiver/koordinator tilskudd
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

Magnus Tellefsen

Produksjonsrådgiver dataspill
+47 404 36 301
magnus.tellefsen@nfi.no

Magnus Tellefsen

Kaja Hench Dyrlie

Seksjonsleder
Produksjon
+47 951 46 912
kaja.hench.dyrlie@nfi.no

Kaja Hench Dyrlie
 • Ekspertpanel

  NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

 • Engasjementsbrev

  Engasjementsbrevet er et dokument som presiserer produsentens og revisors oppgaver og plikter i forbindelse av gjennomføringen av prosjektet. Det skal underskrives av begge, og godkjennes som villighetserklæring fra revisor. 

  Last ned Engasjementsbrevet her

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper