NFI overfører all saksbehandling til nytt system. Dette åpner 14. januar 2020. Gammelt system er nå stengt.
Før du søker er det viktig at du leser forskriften og gjør deg kjent med formålet og hvilke krav og vilkår som gjelder for bruk av midlene.
Alle søkere må registrere seg i den nye søknadsportalen. Det kan du gjøre nå selv om ikke søknaden kan leveres før vi åpner selve søknadsmodulen 14. januar.

Søknadsfrister

22. jan. 2020 kl. 12.00, 15. april 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Profesjonelle spillutviklere

Format

Spill og interaktive produksjoner

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til spill.
 • Du kan søke i flere utviklingsfaser.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt.
 • Vi gir tilskudd til utvikling av norskspråklige spill med aldersgrense til og med 16 år.
 • Vi kan gjøre unntak for kravet om aksjeselskap ved tilskudd opptil 100 000 kroner.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten for å kunne søke.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Prosjektbeskrivelse, kalkyle og finansieringsplan.
 • Bekreftelse på at du har rettigheter til prosjektet.
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Klikk HER for en oversikt over andre nasjonale tilskuddsordninger til spill.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknad

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

Magnus Tellefsen

Prosjektkoordinator, spill
+47 404 36 301
magnus.tellefsen@nfi.no

Magnus Tellefsen

Kaja Hench Dyrlie

Seksjonsleder
Produksjon
+47 951 46 912
kaja.hench.dyrlie@nfi.no

Kaja Hench Dyrlie
 • Ekspertpanel

  NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper