Du kan søke om tilskudd til utvikling og produksjon av spillefilm av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og med stor kulturell verdi. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Produksjon: 05. mars 2018, 04. sep. 2018

Søknader om tilskudd til utvikling behandles fortløpende.

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Tall og fakta

I 2016 ble det tildelt 50 utviklingstilskudd og 7 produksjonstilskudd i ordningen. Det kom inn 102 søknader om utviklingstilskudd og 58 søknader om produksjonstilskudd. Budsjettrammen for ordningen i 2017 er ca. 61 millioner kroner.
Se tildelinger

Format

Spillefilm

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om utviklingstilskudd til å utvikle et prosjekt frem til det kan tas produksjonsbeslutning. Du kan søke om flere utviklingsfaser.
 • Du kan søke om produksjonstilskudd med et ferdig utviklet prosjekt.

Vilkår for tilskudd

 • Du må sende inn søknaden før arbeidet du søker om tilskudd til er påbegynt
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i kulturtesten
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Manuskript, kalkyle og finansieringsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • For produksjonstilskudd må du ha avtale med distributør
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet
 • Tidligere resultater: Både regissør, produsent og selskap skal levere skjema med tidligere resultater.

Kontakt

For spøsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Arve Figenschow

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 22 47 88 62
arve.figenschow@nfi.no

Arve Figenschow

Anne Frilseth

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 22 47 88 63
anne.frilseth@nfi.no

Anne Frilseth

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper