NFI overfører all saksbehandling til nytt system. Dette åpner 14. januar 2020. Gammelt system er nå stengt.
Før du søker er det viktig at du leser forskriften og gjør deg kjent med formålet og hvilke krav og vilkår som gjelder for bruk av midlene.
Alle søkere må registrere seg i den nye søknadsportalen. Det kan du gjøre nå selv om ikke selve søknaden kan leveres før vi åpner søknadsmodulen 14. januar.

Dette kan søke om

Du kan søke om tilskudd til produksjon av spillefilm med stort publikumspotensial. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året:

20. nov. 2019 kl. 12.00, 04. juni 2020 kl. 12.00

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Format

Spillefilm

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om produksjonstilskudd til spillefilm som skal vises enten på kino eller annen dokumenterbar plattform
 • Du kan søke under to tilskuddsnivåer: Inntil NOK 15 000 000 og inntil NOK 7 000 000
 • Søker må definere i hvilket nivå det søkes tilskudd under og ha finansieringsplan med bekreftet finansiering for det aktuelle nivået
 • Samme prosjekt kan ikke søke under begge nivåer

Vilkår for tilskudd

 • Tilskudd kan ikke overstige 50% av filmens godkjente budsjett.
 • Spillefilmen må ha et publikumsestimat på minst 200 000 besøkende for å kvalifisere for tilskudd.
 • Øvrig finansiering av spillefilmen må være bekreftet når søknad sendes.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i Kulturtesten for å kunne søke.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Manuskript, kalkyle, finansierings- og fremdriftsplan
 • Markedsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til prosjektet
 • Bekreftelse på finansiering
 • Regi- og produsentnotat
 • Tidligere resultater: Både regissør og produsent skal levere skjema med tidligere resultater
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Arve Figenschow

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 458 77 665
arve.figenschow@nfi.no

Arve Figenschow

Mina Holdhus

Produksjonsrådgiver spillefilm
+ 47 976 89 877
mina.holdhus@nfi.no

Mina Holdhus
 • Ekspertpanel

  NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper