NFIs søknadsbehandling overføres i sin helhet til et nytt saksbehandlingssystem. I den forbindelse stenger vi for innlevering av søknader fra 21. november 2019 til 13. januar 2020. Det nye systemet åpner for nye søknader 14. januar 2020.

Vi anbefaler alle om å registrere seg som søker allerede nå. Da er en viktig del av jobben gjort når du skal sende inn neste søknad til oss.

Dette kan søke om

Du kan søke om tilskudd til produksjon av spillefilm med stort publikumspotensial. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året:

20. nov. 2019, 04. juni 2020

Hvem kan søke?

Profesjonelle filmprodusenter

Tall og fakta

I 2018 ble det tildelt 4 tilskudd i ordningen, det kom inn 26 søknader. Budsjettrammen for 2019 er ca. 44 millioner kroner.
Se tildelinger

Format

Spillefilm

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om produksjonstilskudd til spillefilm som skal vises enten på kino eller annen dokumenterbar plattform
 • Du kan søke under to tilskuddsnivåer: Inntil NOK 15 000 000 og inntil NOK 7 000 000
 • Søker må definere i hvilket nivå det søkes tilskudd under og ha finansieringsplan med bekreftet finansiering for det aktuelle nivået
 • Samme prosjekt kan ikke søke under begge nivåer

Vilkår for tilskudd

 • Tilskudd kan ikke overstige 50% av filmens godkjente budsjett.
 • Spillefilmen må ha et publikumsestimat på minst 200 000 besøkende for å kvalifisere for tilskudd.
 • Øvrig finansiering av spillefilmen må være bekreftet når søknad sendes.
 • Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i Kulturtesten for å kunne søke.
 • Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.

Viktige krav til søknaden

 • Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd
 • Manuskript, kalkyle, finansierings- og fremdriftsplan
 • Markedsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til prosjektet
 • Bekreftelse på finansiering
 • Regi- og produsentnotat
 • Tidligere resultater: Både regissør og produsent skal levere skjema med tidligere resultater
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 470 23 036
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen

Arve Figenschow

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 458 77 665
arve.figenschow@nfi.no

Arve Figenschow
 • Ekspertpanel

  NFI nedsetter for enkelte tilskuddsordninger rådgivende ekspertpanel med eksterne ressurser for vurdering av søknader.

 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Kulturtesten

Alle nøkkelbegreper