Du kan søke rammetilskudd for utvikling av minst tre fiksjons- eller dokumentarprosjekter. Du må ha lest forskriften før du søker tilskudd.

Søknadsfrister

Det er ulike frister for fiksjonsprosjekter og dokumentarprosjekter.

Dokumentar: 18. feb. 2018
Fiksjon: 21. jan. 2019

Hvem kan søke?

Profesjonelle film- og serieprodusenter, registrert i Norge, som har produsert minst en spillefilm, dokumentar eller serie med nasjonal og internasjonal distribusjon i løpet av de siste tre år.

Tall og fakta

Budsjettrammen for 2017 er ca. 4 millioner kroner. I 2017 har fire selskaper mottatt pakkefinansiering på 1 000 000 kroner.

Format

Spillefilm, dramaserier, dokumentarfilm og dokumentarserier

Dette kan du søke om

Du kan søke om et rammetilskudd til å utvikle minimum tre prosjekter

Vilkår for tilskudd

 • Produksjonsforetaket ditt (konsernet sett under ett) må ha produsert minst én spillefilm, dokumentar eller serie med nasjonal og internasjonal distribusjon i løpet av de siste tre årene. Det er bare produksjon der norsk foretaksdel er hovedprodusent som medregnes.
 • Rammetilskuddet er gyldig i to år. Har du mottatt rammetilskudd vil du ikke kunne søke ytterligere utviklingstilskudd etter kunstnerisk vurdering før rammen er utløst til konkrete prosjekter, med to unntak av prosjekter i Nye veier og prosjekter som tidligere har fått utviklingstilskudd fra NFI.

Viktige krav til søknaden

Dokumentasjon i henhold til poengmodellen:

 • Kunstneriske resultater
 • Kommersielle resultater
 • Soliditet
 • Kompetanse innen prosjektutvikling
 • Evne til å skape et kreativt miljø
 • Likestilling
 • Kun produksjon og data for norsk foretaksdel medregnes
 • Kun produksjon der norsk foretaksdel er hovedprodusent medregnes
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Kontakt

For spørsmål om innsending av søknaden

Kaia Høidalen

Søknadskoordinator
+47 22 47 80 42
kaia.hoidalen@nfi.no

Kaia Høidalen

For spørsmål om ordningen (fiksjon)

Anne Frilseth

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 22 47 88 63
anne.frilseth@nfi.no

Anne Frilseth

Arve Figenschow

Produksjonsrådgiver spillefilm
+47 22 47 88 62
arve.figenschow@nfi.no

Arve Figenschow
 • Tidligere resultater

  Tidligere oppnådde resultater. Utgangspunktet for innføring av vurdering av tidligere resultater kan du lese mer om her.

 • Prioriterte festivaler

Alle nøkkelbegreper