Satser for tilskudd til seriefestivaler.

Lista vil kunne endres og oppdateres. Normalt gis tilskudd til inntil to, maksimalt tre festivaler per sesong i seriens primære lanseringsfase

Festival

Land

Maks tilskudd

Prix Jeunesse

Tyskland

50 000

Prix Europa

Tyskland

50 000

Prix Italia

Italia

50 000

Serie Series

Frankrike

50 000

Series Mania

Frankrike

50 000

Festival International De Programmes Audiovisuels (FIPA)

Frankrike

50 000

International EMMY Awards

USA (New York)

100 000

International EMMY KIDS Awards

Frankrike (MIPTV)

75 000

Festival de la Fiction TV – La Rochelle

Frankrike

50 000

Seoul International Drama Awards

Korea

50 000

C21International Drama Awards

England

50 000

Festival De Television de Monte Carlo

Monaco

50 000

Cannes Series Frankrike 75 000
Banff World Media Canada 50 000