• 01 april

  Nasjonale profileringstiltak, Filmformidling.

  14 dager igjen
 • 01 april

  Kompetansehevende tiltak for formidlere og pedagoger, Kurs og seminarer.

  14 dager igjen
 • 09 april

  Utvikling av spill etter kunstnerisk vurdering, Spill.

  22 dager igjen
 • 11 april

  Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent, Kortfilm.

  24 dager igjen

Under finner du liste med alle søknadsfrister. Dersom den ordningen du har tenkt til å søke på ikke er nevnt her, er det fordi den har løpende søknadsbehandling. For Nye veier, se under hvert format.

Fristene for å søke film inn til innkjøpsordningen til bibliotekene er 30. april og 30. september, for spill er fristen satt til 1. september.