Norsk filminstitutt

NB: Frist for levering er kl. 12.00 for alle tilskuddsordninger med søknadsfrist.

Her finner du liste over alle søknadsfrister. Dersom den ordningen du har tenkt å søke på ikke er nevnt her, er det fordi den har løpende søknadsbehandling.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige i søknadsportalen tre uker før søknadsfrist.

Flere ordninger publiseres forløpende, les mer om det her.

Gå til alle NFIs tilskuddsordninger